Trenger du flere matavfallsposer?

25. april 2021

Matavfall skal kun kastes i de grønne posene, så husk å hente flere poser før det blir helt tomt på rullen.

Poser til matavfall og sekker til plastemballasje får du gratis på gjenvinningsstasjonen, på kommunens servicetorg, og i butikker FIAS har avtale med.
På gjenvinningsstasjonen kan du også kjøpe kurv til matavfallet, den koster 70 kroner.

Legg merke til at servicetorget i Stor-Elvdal kommune er digitalt, så her må du hente ekstra sekker og poser på biblioteket/besøkssenter Østerdalen.