Har du nok matavfallsposer?

25. januar 2021

Matavfall skal kun kastes i de grønne posene, så husk å hente flere poser før det blir helt tomt på rullen.

Poser til matavfall og sekker til plastemballasje får du gratis på gjenvinningsstasjonen, og på kommunens servicetorg. På gjenvinningsstasjonen kan du også kjøpe kurv til matavfallet, den koster 70 kroner. FIAS har også avtale om utdeling i flere butikker.

Legg merke til at servicetorget i Stor-Elvdal kommune er digitalt, så her må du hente ekstra poser hos FIAS.