Farlig avfall

Giftstoffer skal ikke resirkuleres. Alt som inneholder farlige stoffer må derfor leveres til gjenvinningsstasjonen.

Denne infoen gjelder for husholdning og hytter, har du en bedrift må du gå hit for å se hva som gjelder.

Farlig avfall inneholder stoffer som kan skade mennesker og dyr, og føre til alvorlig forurensning.  Det må derfor ikke blandes med annet avfall, men leveres til gjenvinningsstasjonen for forsvarlig behandling. Da unngår vi at de miljøfarlige stoffene havner på avveie, og vi kan sørge for at de taes ut av kretsløpet.

Elektrisk og elektronisk avfall inneholder også farlige stoffer, og må leveres for seg. Da reduseres risikoen for brann, og vi unngår at farlige stoffer spres i naturen. Enkelt sagt er elektrisk avfall alt som lager, bruker eller leder strøm.

Gratis å levere

Farlig avfall leveres til gjenvinningsstasjonene i åpningstiden. Det er gratis for privatpersoner, og kostnaden dekkes av renovasjonsgebyret.  For bedrifter gjelder egne regler og priser. Elektrisk avfall er også gratis, og kan i tillegg til gjenvinningsstasjonene også leveres til butikker som selger tilsvarende produkter.

Egen boks hjemme

Sørg for at alle ting som har miljøgifter i seg leveres som farlig avfall. Ha en egen boks hjemme til å oppbevare farlig avfall som skal leveres på gjenvinningsstasjonen. Er du i tvil om noe inneholder miljøgifter, ta det med til gjenvinningsstasjonen og spør oss.

Hva skjer med avfallet?

Det finnes mange typer farlig avfall, og mange ulike behandlingsmåter. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter, f.eks. bly. Det som ikke kan brukes om igjen, behandles slik at man unngår utslipp til miljøet. Det kan f.eks. være destruksjon ved forbrenning i egne anlegg, eller varig lagring, på f.eks. Langøya utenfor Holmestrand.

Eksempler på farlig avfall:

 • Batterier. Husk å tape over polene på småbatterier pga. brannfare.
 • Lyspærer og lysrør
 • Impregnert trevirke
 • Maling, løsemidler, sparkel og lakk
 • Bilprodukter som spillolje og oljefilter
 • Plantevernmidler
 • Spraybokser og gass
 • Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk og kraftvask
 • Gradestokker og termometer
 • Bilbatterier
 • Brannslukningsapparater
 • Gulvbelegg
 • Asbest
 • Vinduer med PCB eller klorparafiner
 • El-avfall