Farlig avfall fra bedrifter

Regler for håndtering av farlig avfall finnes i avfallsforskriftens kapittel 11. Alle virksomheter som produserer farlig avfall, er forpliktet til å levere dette minst én gang i året til et firma som har tillatelse til å samle inn, motta eller behandle farlig avfall.

Det er forbudt å kvitte seg med farlig avfall på andre måter enn å levere til lovlige aktører, f.eks ved å kaste det i naturen, blande med restavfall eller helle det ut i avløpet.

Når farlig avfall leveres, skal det deklareres. Fra 1.mai 2016 innførte Myndighetene krav om elektronisk deklarering. Når avfallet deklareres skal det gis opplysninger om hvem som har produsert avfallet, hva slags avfall det er snakk om, mengde avfall, transportklassifisering og andre opplysninger som kan være til nytte for dem som skal håndtere avfallet videre. Les mer om elektronisk deklarering på avfallsdeklarering.no.

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter for å finne ut hvilken løsning som passer best for din virksomhet.

Ønsker du mer informasjon, kan du laste ned faktaark for elektronisk deklarering, og for ulike avfallstyper:

 

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff