Alle virksomheter som produserer farlig avfall, er forpliktet til å levere dette minst én gang i året til et firma som har tillatelse til å samle inn, motta eller behandle farlig avfall. Regler for håndtering av farlig avfall finnes i avfallsforskriftens kapittel 11.

Farlig avfall ikon

Det er forbudt å kvitte seg med farlig avfall på andre måter enn å levere til lovlige aktører, f.eks ved å kaste det i naturen, blande med restavfall eller helle det ut i avløpet.

Når farlig avfall leveres, skal det deklareres elektronisk. Når avfallet deklareres skal det gis opplysninger om hvem som har produsert avfallet, hva slags avfall det er snakk om, mengde avfall, transportklassifisering og andre opplysninger som kan være til nytte for dem som skal håndtere avfallet videre.

Det er gratis å deklarere på avfallsdeklarering.no. Det må gjøres i før avfallet leveres på gjenvinningsstasjonen. Les mer om elektronisk deklarering på avfallsdeklarering.no

Hvis bedrifter ønsker at FIAS Proff gjør deklarering så koster det kr 500 eks. mva. per deklarasjon (forutsetter at bedriften har gitt FIAS Proff fullmakt til å gjøre det).

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter for å finne ut hvilken løsning som passer best for din virksomhet.

Ønsker du mer informasjon, kan du laste ned faktaark for elektronisk deklarering, og for ulike avfallstyper:

 

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff