Foredrag og holdningsskapende arbeid

Vi kan komme på besøk og fortelle om vår avfallsordning, kildesortering, forsøpling og hvordan vi kan skape et sirkulært samfunn.

1. juli 2020

Vi besøker skoler, barnehager, lag og foreninger i Fjellregionen og forteller om vår avfallsordning, kildesortering, forsøpling og hvordan vi kan skape et sirkulært samfunn.

Besøk på skole eller barnehage

Etter å ha vært vært mange steder og møtt mange av elevene i Fjellregionen er det en ting vi er helt sikre på; våre barn og unge er opptatt av hva de kan gjøre for å ta bedre vare på naturen og livet på jorda!

De yngste plukker søppel og lærer om kildesortering og gjenvinning med stor iver, undring og glede. De eldre elevene følger med i mediene og kan mye om global oppvarming, plast i havet og klimaflyktninger.

Mange har et sterkt engasjement for miljøet, men er usikre på hva de kan gjøre, og om det vil bety noe.

Vi kommer på besøk og forteller om avfallssystemet i Norge og gir ideer til konkrete handlinger som kan hjelpe. Kildesortering og å skape mindre avfall er to konkrete ting vi alle kan legge innsats i.

Vi kombinerer gjerne informasjon i klasserommet med en aktivitet ute, som f.eks. rebus eller lagkonkurranse med kildesortering.

Opplegget kan tilpasses etter ønsker og tema som dere jobber med.

Besøk på gjenvinningsstasjonen

Vi tar i mot besøk på gjenvinningsstasjonen utenom åpningstid. Da forteller vi om systemet på gjenvinningsstasjonen og/eller et tema som er spesielt aktuelt for dere.

Det passer best for 5. klasse og oppover. For de yngre tilbyr vi besøk med søppelbilen så de kan bli kjent med hvordan den henter avfall.

Foredrag for lag og foreninger

Vi kommer gjerne og snakker om avfallsordningene, kildesortering eller andre miljørelaterte temaer på medlemsmøte i lag eller foreninger.

Etter avtale kan vi også komme og lage aktiviteter for store og små på arrangement i regionen.

Ta kontakt med oss for å avtale tid.