FIAS har samlet alle renovasjonstjenester til næringslivet under en egen avdeling som heter FIAS Proff. FIAS Proff er en totalleverandør på avfallsløsninger i Fjellregionen:

  • Tømming på rute
  • Containerrenovasjon
  • Henting av avfall med kran
  • Mottak av avfall til gjenvinningsstasjoner
  • Mottak av avfall til behandlingsanleggene i Tolga kommune
  • Rådgivning, miljøkartlegging og avfallsplaner

Vi tilbyr løsninger for alle typer avfall og har spesielt fokus på riktig behandling av farlig avfall, dvs. avfall som kan skade mennesker og miljø. Farlig avfall krever forsvarlig behandling, og selv små mengder på avveie kan gi alvorlige konsekvenser.

Ta gjerne kontakt med en av våre markedskonsulenter på tlf. 62 49 48 00 og ta en prat om hvordan vi kan hjelpe deg å finne brukervennlige, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for ditt avfall.


Her er våre generelle betingelser for avfallshåndtering.

Last ned praktiske faktaark med informasjon om hvordan du kan sortere og levere ulike avfallstyper i din virksomhet.

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff