Septik

FIAS utfører septik-renovasjon i 5 kommuner i Fjellregionen; Alvdal, Folldal, Os, Tolga og Tynset kommune.

Ordinær tømming inngår i en kommunal abonnementsordning, og planlagte tømminger dekkes av det kommunale gebyr. Ekstra tømminger faktureres som tilleggstjenester. FIAS tømmer også muldo/utedoer.

  • Ta kontakt med FIAS dersom du har spørsmål om tømming, anlegg, tømmefrekvens ol. i Alvdal, Folldal, Os, Tolga eller Tynset kommune. .
  • For henvendelser om septik-tømming i andre kommuner, ta kontakt med aktuell kommune.
  • Vakttelefon for akutte henvendelser utenom åpningstid: 976 99 999.
    Tjenesten leveres av Østerdal Miljø.

Lukket anlegg/tett tank tømmes, og infiltrasjonsanlegg avvannes. Avvanning er en metode for å skille tørrstoffet fra slammet, og rejektvannet sendes tilbake til kummen. Dette fører til at prosessen med å omdanne slam til tørstoff kommer i gang fortere enn ved å tømme kummen helt. Det er normalt at det er igjen vann i kummen etter avvanning, og ved normal drift av infiltrasjonsanlegget, er det ingen fare for oversvømmelse.

For å unngå problemer med tømming er det viktig at det ikke kastes gjenstander i do.

Slam fra septiktømming behandles på FIAS sitt behandlingsanlegg i Tolga kommune. Slam blandes med kvernet trevirke og hageavfall og komposteres til kompostjord. Les mer om kompostjord fra FIAS.