FIAS samler inn avfall fra husholdninger på faste ruter, men som innbygger har du tilgang til flere andre tjenester, som også er en del av den lovpålagte kommunale renovasjonsordningen. I tillegg kan FIAS Proff tilby transport- og avfallstjenester på det åpne markedet. Les mer om de ulike tjenestene her: