Husholdning

FIAS samler inn avfall fra husholdninger på faste ruter, men som innbygger har du tilgang til flere andre tjenester, som også er en del av den lovpålagte kommunale renovasjonsordningen.

Er du bedrift eller har behov for for eksempel en container som privatperson? Se alle våre Proff-tjenester for mer informasjon.