Priser på gjenvinningsstasjonen

De aller fleste typer sortert avfall er gratis å levere på gjenvinningsstasjonene for husholdninger og hytteabonnenter.

Vi oppfordrer til mest mulig sortering av avfall og derfor er de aller fleste typer sortert avfall gratis å levere. Det er kun hvis du leverer store mengder usortert avfall, eller noen få spesifikke typer, at det koster et lite beløp.

Vi har kontantfrie gjenvinningsstasjoner og det er mulig å betale med bank-/kredittkort eller Vipps.

Prisene nedenfor gjelder for husholdnings- og hytteabonnenter, og er oppgitt inkl. mva.

For bedrifter gjelder egne priser. 

Har du mer enn 3 kubikk (m3) avfall ber vi deg kontakte gjenvinningsstasjonen på forhånd.

Sortert avfall

Det er gratis å levere sortert avfall som bl.a.:

 • Farlig avfall
 • Elektrisk avfall
 • Bølgepapp
 • Kartong
 • Glass- og metallemballasje
 • Jern/metall
 • Hageavfall
 • Trevirke (dvs. alle trematerialer, malt og umalt. Brann- og råteskadet trevirke kan inngå. Trestokker og grovt skogsavfall.)

Vi kan ikke ta i mot matavfall direkte til gjenvinningsstasjonene, det må leveres i en matavfallsdunk.

Restavfall

 • Restavfall i umerkede sekker koster kr 22 pr. sekk, eller kr 220 pr. kubikk (m3) når det leveres løst.
 • Hvis du har litt restavfall igjen etter sortering, leveres inntil 50 liter gratis.

Grovavfall

 • Grovavfall er store, grove gjenstander/materialer. Ofte er det materialer fra oppussing f.eks.:

  • Grovt, blandet avfall til sortering, for eksempel store lange gjenstander som ikke får plass i en avfallsdunk.
  • Møbler, madrasser, bygg- og rivningsavfall, ski, osv.
  • Laminerte plater, for eksempel veggplater (MDF), klikk-gulv og huntonitt.
  • Grovavfall går til sortering og det som ikke kan brukes igjen brennes for å bli brukt til energi.
 • Kr 220 pr. kubikk (m3).
 • Stykkpris for noen få avfallstyper:
  • Skumgummimadrass kr 28
  • Ramme-/springfjærmadrass kr 55
  • Lenestol/sofa kr 28 pr. sete

Rene masser

Gratis å levere. F.eks. keramikk, porselen, vindusglass, ren betong. Det gjelder også ren gips som er levert adskilt fra annet avfall.

Bildekk

 • Personbildekk uten felg kr 55
 • Personbildekk med felg kr 110

Farlig avfall

Det er gratis å levere farlig avfall, inkludert impregnert trevirke, PCB-vinduer, eternitt, maling/lakk/beis, bilbatterier og kjemikalier.


Sekker og andre varer

FIAS restavfallssekk kr 22 pr. sekk (så lenge vi har på lager)
FIAS plastsekker til plastemballasje – gratis
Matavfallsposer – gratis
Kurv til matavfall kr 74

Varer i bruktavdelingen er GRATIS, avklar med betjeningen.

Ekstrautstyr for dunker

Plenjord

Plenjord (siktet og sandblandet kompostjord, ikke matjord) kr. 150,- pr. kubikk (m3). Opplasting er ikke inkludert. Les mer om salg av kompostjord.

Prisene gjelder fra 1. januar 2021.