De aller fleste typer sortert avfall er gratis å levere på gjenvinningsstasjonene for husholdninger og hytteabonnenter.

Vi oppfordrer til mest mulig sortering av avfall og derfor er de aller fleste typer sortert avfall gratis å levere. Det er kun hvis du leverer store mengder usortert avfall eller noen få spesifikke typer at det koster et lite beløp.

Vi har kontantfrie gjenvinningsstasjoner fra mars 2020 og det er mulig å betale med bank-/kredittkort eller Vipps.

Prisene nedenfor gjelder for husholdnings-og hytteabonnenter, og er oppgitt inkl. mva. For bedrifter gjelder egne priser. 

Har du mer enn 3m3 (kubikk) avfall ber vi deg kontakte gjenvinningsstasjonen på forhånd.

Sortert avfall

Det er gratis å levere sortert avfall som bl.a.:

 • farlig avfall
 • elektrisk avfall
 • bølgepapp
 • kartong
 • glass- og metallemballasje
 • jern/metallskrap
 • hageavfall
 • trevirke

Vi tar ikke i mot matavfall direkte til gjenvinningsstasjonene, det må leveres i en matavfallsdunk.

Restavfall

 • Restavfall i umerkede sekker koster kr. 20,- pr. sekk, eller 200,- pr. m3 når det leveres løst.
 • Hvis du har litt restavfall igjen etter sortering, leveres inntil 50 liter gratis.

Grovavfall

 • 200,- pr m3.
 • Stykkpris for noen få avfallstyper:
  • Skumgummimadrass kr. 25,-
  • Ramme-/springfjærmadrass kr. 50,-
  • Lenestol/sofa kr. 25,- pr. sete

Rene masser

Gratis å levere. F.eks. keramikk, porselen, vindusglass, ren betong. Det gjelder også ren gips som er levert adskilt fra annet avfall.

Bildekk

 • Personbildekk uten felg – kr. 50,-
 • Personbildekk med felg – kr 100,-

Farlig avfall

Det er gratis å levere farlig avfall, inkludert impregnert trevirke, PCB-vinduer, eternitt, maling/lakk/beis, bilbatterier og kjemikalier.


Salg av sekker og andre varer

FIAS restavfallssekk – kr. 20,- pr. sekk (så lenge de finnes på lager(
FIAS plastsekker til plastemballasje – gratis
Matavfallsposer – gratis
Kurv til matavfall kr. 70,-
Egne priser gjelder for varer i bruktbutikken, med en minstepris på kr. 20

Ekstrautstyr for dunker

Plenjord

Plenjord (siktet og sandblandet kompostjord) kr. 150,- pr. m3. Opplasting er ikke inkludert.

Prisene gjelder fra 1. januar 2021.