Vi oppfordrer til mest mulig sortering av avfall og derfor er de aller fleste typer sortert avfall gratis å levere. Det er kun hvis du leverer store mengder usortert avfall eller noen få spesifikke typer at det koster et lite beløp.

Vi har kontantfrie gjenvinningsstasjoner fra mars 2020 og det er mulig å betale med bank-/kredittkort eller Vipps.

Prisene nedenfor gjelder for husholdnings-og hytteabonnenter, og er oppgitt inkl. mva. For bedrifter gjelder egne priser. 

Har du mer avfall å levere enn 3 m3 (kubikk) ber vi deg kontakte gjenvinningsstasjonen på forhånd slik at vi kan hjelpe deg best mulig når du kommer.

Sortert avfall

Det er gratis å levere sortert avfall som bl.a.:

 • farlig avfall
 • elektrisk avfall
 • bølgepapp
 • kartong
 • glass- og metallemballasje
 • jern/metallskrap
 • hageavfall
 • trevirke

Vi tar ikke i mot matavfall direkte til gjenvinningsstasjonene, det må leveres i en matavfallsdunk.

Restavfall

 • Restavfall i umerkede sekker koster kr 22 pr. sekk, eller kr 220 pr. m3 (kubikk) når det leveres løst.
 • Hvis du har litt restavfall igjen etter sortering, leveres inntil 50 liter gratis.

Grovavfall

 • Kr 220 pr. m3 (kubikk)
 • Stykkpris for noen få avfallstyper:
  • Skumgummimadrass kr 28
  • Ramme-/springfjærmadrass kr 55
  • Lenestol/sofa kr 28 pr. sete

Rene masser

Gratis å levere. F.eks. keramikk, porselen, vindusglass, ren betong. Det gjelder også ren gips som er levert adskilt fra annet avfall.

Bildekk

 • Personbildekk uten felg kr 55
 • Personbildekk med felg kr 110

Farlig avfall

Det er gratis å levere farlig avfall, inkludert impregnert trevirke, PCB-vinduer, eternitt, maling/lakk/beis, bilbatterier og kjemikalier.


Salg av sekker og andre varer

FIAS restavfallssekk – kr 23 pr. sekk (så lenge de finnes på lager)
FIAS plastsekker til plastemballasje – gratis
Matavfallsposer – gratis
Kurv til matavfall kr 70
Egne priser gjelder for varer i bruktbutikken, med en minstepris på kr 25

Ekstrautstyr for dunker

Plenjord av kompost

Plenjord (kompostjord laget på Torpet på Tolga) kr 150 pr. m3. Opplasting er ikke inkludert.

Prisene gjelder fra 1. april 2022.