Personvernerklæring

Personvernerklæring – Behandling av personopplysninger i FIAS

For kunder og andre (eksterne)

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan de samles inn og behandles, og hvordan vi ivaretar personvernet. Vi informerer også om hvilke rettigheter du har dersom vi behandler personopplysninger om deg.

FIAS tar sikkerheten for dine personopplysninger på alvor. Vi behandler dine personopplysninger etter gjeldende personlovgivning. I Norge gjelder EUs General Data Protection Regulation (GDPR) som norsk lov sammen med personopplysningsloven.

Personopplysning:

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, adresse etc.

Hvilke personopplysninger har vi tilgang til og hva bruker vi opplysningene til:

Personopplysninger finnes i flere av FIAS sine IT-systemer. Systemene driftes av ekstern driftsleverandør (databehandler). Regler for personvern er innarbeidet i avtalene med våre databehandlere.

Nedenfor lister vi opp de personopplysninger som vi behandler. Ved all behandling av personopplysninger vurderes det om behandlingen er nødvendig.

 • Navn, kontaktinformasjon (telefonnummer, epost) og adresse
 • Eiendom
 • Opplysninger om hvem som eier eiendom og tomtefeste i våre kommuner.
 • Informasjonskapsler: Når du er på nettsidene til FIAS brukes informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler er små filer med informasjon som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten og nettsiden vår skal virke best mulig (sikre god funksjonalitet). Det medfører ingen risiko for deg som bruker og er ikke informasjon som brukes til andre formål, og den lagres. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom «innstillinger», «sikkerhet» e.l.

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Kunderegister og fakturering
  • FIAS er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i alle våre eierkommuner. FIAS lagrer opplysninger om antall og størrelse på dunker tilhørende husholdningen, samt evt. septiktank, kvalitet, størrelse og tømmehyppighet.
  • For å kunne kommunisere med abonnent om tømminger, eventuelle driftsavbrudd og endringer av tjenester.
  • Gjennomføre kundeundersøkelser som et ledd i vårt forbedringsarbeid.
 • Statistikk:
  • Anonymisert avfallsstatistikk rapporteres til SSB/KOSTRA som en del av Norges forpliktelser i henhold til EUs avfallsdirektiv. Opplysningene brukes også internt til analyseformål.
 • Lage et brukervennlig nettsted med informasjon som er etterspurt og nyttig.

Hvor henter vi opplysningene fra:

 • Norkart Eiendomsinformasjon – opplysninger om eier av eiendom
 • Fra deg – som kunde kan du ta kontakt med FIAS på telefon, e-post, kundechat og sosiale medier.

Hvem deler vi personopplysninger med

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Personopplysninger som blir tilgjengelige for ansatte i FIAS er sikret mot misbruk via ansattes taushetsplikt. Dette gjelder alle typer opplysninger, også informasjon om innbyggere og deres adferd som tilegnes via kvalitetskontroll og annen avfallshåndtering.

FIAS beskytter opplysningene på ulike måter, – for eksempel gjennom digitale sikkerhetsløsninger som beskytter datanett mot uønsket kommunikasjon, gjennom sikkerhetskultur hos våre ansatte og gjennom å kontrollere hvem som har tilgang til opplysningene i de systemene som benyttes.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå det formålet de ble innhentet for eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene (regnskapsloven, arkivloven). Opplysningene slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Dine rettigheter:

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Les mer om rettighetene på Datatilsynet sine sider: Rett til innsyn

Klager:

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen kan du klage til Datatilsynet. Klage til Datatilsynet

Endringer i personvernerklæringen

Ved endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, vil det kunne medføre en endring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil finnes tilgjengelig på vår nettside.

Kontakt og spørsmål

Har du spørsmål om hvordan FIAS håndterer personvern og innsyn, eller ønsker du å se hvilke opplysninger vi har registrert om deg, kan du kontakte vårt personvernombud: Ingrid Bendixvold på mobil: 419 34 402 | epost: ingrid.bendixvold@fias.no