Åpenhetsloven

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

Formålet med åpenhetsloven:

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomheten, enten direkte eller gjennom sine leverandørkjeder og forretningspartnere.

Hvordan vil FIAS følge opp:

Åpenhetsloven inngår i vårt arbeid med bærekraft, hvor vi setter fokus på bærekraftsmål 8,11,12, 13 og 17. Vår årlige redegjørelse for arbeidet finner du her:

 Redegjørelse aktsomhetsvurderinger signert 28.06.2023

Du kan lese mer om loven her: Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige forhold.

Har du spørsmål, eller ønsker mer informasjon- ta kontakt med:

Ingrid Bendixvold
Kvalitetsrådgiver, FIAS

Kundeservice (merk meldingen med åpenhetsloven)