Åpenhetsloven

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

Formålet med åpenhetsloven:

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomheten, enten direkte eller gjennom sine leverandørkjeder og forretningspartnere. Du kan lese mer om loven her: Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige forhold.

Hvordan vil FIAS følge opp:

Åpenhetsloven inngår i vårt arbeid med bærekraft, hvor vi setter fokus på bærekraftsmål 8,11,12, 13 og 17.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører, herunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø. Våre leverandører skal:

  • Følge våre Etiske retningslinjer for leverandører (Code of conduct)
  • Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.
  • Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.
  • På oppfordring fra FIAS dokumentere hvordan virksomheten selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene.
  • Ha et system for håndtering av klager knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

Vår årlige redegjørelse for arbeidet finner du her:  Redegjørelse aktsomhetsvurderinger signert 28.06.2023

Har du spørsmål, eller ønsker mer informasjon- ta kontakt med:

Ingrid Bendixvold
Kvalitetsrådgiver, FIAS
Kundeservice (merk meldingen med åpenhetsloven)