Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Stortinget vedtok nylig «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», i kortform kalt «Åpenhetsloven». Du kan lese mer om loven her: Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige forhold

Loven trådte i kraft i Norge fra 1. juli 2022.

Formålet med Åpenhetsloven:

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomheten, enten direkte eller gjennom sine leverandørkjeder og forretningspartnere.

Hvordan vil FIAS følge opp Åpenhetsloven

For FIAS blir åpenhetsloven en del av vårt arbeid med bærekraft, hvor vi setter fokus på bærekraftsmål 8,11,12, 13 og 17. Vi har startet arbeidet med å implementere loven, ved å utarbeide etiske retningslinjer samt  at  vi  gjennomføre aktsomhetsvurderinger (risikovurdering) for å identifisere områder for betydelig risiko i egen virksomhet og i verdikjeden (oppstrøms og nedstrøms). Den årlige redegjørelsen for arbeidet med åpenhetsloven publiseres på vår hjemmeside innen  30. juni.

Har du spørsmål, eller ønsker mer informasjon- ta kontakt med:

Ingrid Bendixvold
Kvalitetsrådgiver, FIAS

Kundeservice (merk meldingen med åpenhetsloven)