Vi har en gjenvinningsstasjon i alle de 10 kommunene vi betjener. Du kan bruke hvilken stasjon du vil, dersom åpningstiden for den nærmeste ikke passer for deg.

Husholdninger og hytteabonnenter kan levere sortert avfall gratis, men restavfall og grovavfall må det betales for.

Egne priser gjelder for bedrifter og virksomheter som ikke betaler kommunalt renovasjonsgebyr.

Det er fint om du betaler med bankkort eller kredittkort når du besøker våre gjenvinningsstasjoner. Bedrifter kan be om å få tilsendt faktura. For faktura på e-post eller EHF betales det ikke fakturagebyr.

Ikke alle gjenvinningsstasjoner har tilgang til løfteutstyr, så ta kontakt på forhånd dersom du trenger hjelp til å lesse av tunge lass.

Vi selger og deler ut:

  • FIAS restavfallssekk kr 20 pr. sekk
  • FIAS papirsekk eller plastsekk til plastemballasje kr 0
  • Tredelt pose til sortering av el-avfall og batterier kr 0
  • Store solide grønne FIAS-poser som f.eks. kan brukes til sortering kr 0
  • Varselskilt «Ikke tømming» kr 0