For at alle skal ha mulighet til å bli kvitt sortert avfall og store gjenstander på en forsvarlig måte, tilbyr FIAS tjenesten Avfallstaxi.

Vi henter normalt i løpet av 14 dager. Ring FIAS og fortell hva du vil bli kvitt, og avtal dato for henting.

Fra 1.1.2020 betaler du kr. 350,- for oppmøte, og ellers gjelder de samme prisene som på gjenvinningsstasjonen.

Avfallstaxien kan hente

  • Møbler og andre gjenstander som ikke får plass i restavfallssekken
  • Hvitevarer og elektriske apparater
  • Enkelte typer farlig avfall
  • Bøker og andre gjenstander til brukthandel
  • Tekstiler, glass/metall, kartong og papp

Avfallet må være sortert og emballert, slik at det er egnet for transport og håndtering av én person. Hovedregelen er at vi kan ta med inntil 1m3 (1 kubikk) avfall pr. kunde.

  • Henting av større eller tunge gjenstander kan avtales, enten ved at noen er tilstede og bistår med opplasting, eller at det avtales med ekstra mannskap fra FIAS, mot et tillegg i prisen.
  • Henting av byggavfall, trevirke og hageavfall kan også avtales, mot et tillegg i prisen.
  • FIAS-sekker for restavfall, papir og plastemballasje settes ut for henting på ordinær rute.