Avfallstaxi

Har du en sofa eller en ødelagt lampe du vil bli kvitt, men ingen mulighet til selv å dra til en av FIAS sine gjenvinningsstasjoner?

For at alle skal ha mulighet til å bli kvitt sortert avfall og store gjenstander på en forsvarlig måte, tilbyr FIAS avfallstaxi. Tjenesten er et tilbud til husholdningsabonnenter som selv ikke har mulighet til å bringe avfallet til en gjenvinningsstasjon.

For at vi skal kunne ta med avfallet må:

 • mengde ikke overstige 3 m3 (3 kubikk) pr. kunde
 • avfallet være sortert, emballert og klargjort for henting
 • avfallet kunne håndteres av en person
 • det være kjørbar vei helt frem, og snuplass for stor bil

Avfallstaxien kan hente:

 • Møbler og andre gjenstander som ikke får plass i restavfallssekken
 • Elektronisk avfall
 • Bøker og andre gjenstander til brukthandel
 • Tekstiler
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp- og papiremballasje
 • Bygg- og rivningsavfall
 • Restavfall/blandet avfall

Fra 1.4.2022 betaler du 400,- for oppmøte, og for avfallet gjelder de samme prisene som ved levering på en gjenvinningsstasjon, dvs. sortert avfall lønner seg. Se prisene som på gjenvinningsstasjonen.

Vi henter normalt i løpet av 14 dager. FIAS setter dato for henting.

For mer informasjon og avtale,  ta kontakt med oss