Miljøfondet

Har du en god idé til miljøtiltak i Fjellregionen? Da kan du søke om støtte fra vårt Miljøfond. Søknadsfristen er 30. april hvert år.

Utdeling av midler kan gå til enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter eller andre organisasjoner som bidrar til:

  • Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
  • Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø
  • Utvikling av miljøvennlige løsninger
  • Gode miljøtiltak

Søknadsfristen er 30. april, og søknader sendes til firmapost@fias.no.

Miljøfondet eller Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen, ble opprettet i 2016, og hvert år settes det av 10% av overskuddet fra næringsrenovasjon i FIAS Proff.

Det er ingen formelle krav til søknaden, men den må inneholde en beskrivelse av hva man ønsker å gjøre, en tidsplan og et budsjett, samt hvor mye man søker om.

Statutter for Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen 

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff