Miljøfondet

Har du en god idé til miljøtiltak i Fjellregionen? Da kan du søke om støtte fra vårt Miljøfond. Søknadsfristen er 30. april hvert år.

Miljøfondet eller Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen, ble opprettet i 2016, og hvert år settes det av 10% av overskuddet fra næringsrenovasjon i FIAS Proff.

Utdeling av midler kan gå til enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter eller andre organisasjoner som bidrar til:

  • Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
  • Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø
  • Utvikling av miljøvennlige løsninger
  • Gode miljøtiltak

Søknadsfristen er 30. april, og søknader sendes til firmapost@fias.no.

Det er ingen formelle krav til søknaden, men den må inneholde en beskrivelse av hva man ønsker å gjøre, en tidsplan og et budsjett, samt hvor mye man søker om.

Statutter for Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen 

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff