FIAS Proff Miljøfond deler ut 10% av overskuddet fra næringsrenovasjon hvert år. Midlene kan gå til enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter eller andre organisasjoner. Søknadsfristen er 30. april.

Midler deles ut til tiltak som bidrar til:

  • Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
  • Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø
  • Utvikling av miljøvennlige løsninger
  • Gode miljøtiltak

Søknadsfristen er 30. april, og søknader sendes til firmapost@fias.no.

Det er ingen formelle krav til søknaden, men den må inneholde en beskrivelse av hva man ønsker å gjøre, en tidsplan og et budsjett, samt hvor mye man søker om.

Statutter for Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen 

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff