Administrasjonen

Jan Otto Saur, daglig leder
Mobil: 917 60 623
E-post: jan.otto.saur@fias.no

Kjersti Sundberg Flatgård, økonomisjef
Mobil: 402 16 061
E-post: kjersti.sundberg.flatgard@fias.no

Dag Fuglum, personalleder
Mobil: 482 97 903
e-post: dag.fuglum@fias.no

Hanne Maageng Olsen, kommunikasjonssjef
Mobil: 415 16 830
e-post: hanne.maageng.olsen@fias.no

Kundeservice og salg

Tone Broen Kildahl, arbeidsleder kundeservice
Mobil: 90262530
e-post: tone.kildahl@fias.no

Jon Petter Kroken, markedskonsulent FIAS Proff
Mobil: 907 62 234

Kaj Trana, markedskonsulent FIAS Proff
Mobil: 958 11 662

Driftsavdelingen

Ole Solvang, driftssjef
Mobil: 48208995
e-post: ole.solvang@fias.no

Odd Steinar Riise, arbeidsleder krok/lift
Mobil: 482 17 071
E-post: odd.riise@fias.no

Roger Håkensen, arbeidsleder rutegående/tank
Mobil: 917 30 373
e-post: roger.haakensen@fias.no

Asmund Paulsen, arbeidsleder gjenvinningsstasjoner
Mobil: 915 99 370
E-post: asmund.paulsen@fias.no

Tor Tolgensbakken, arbeidsleder avfallsbehandling
Mobil: 913 98 795
E-post: eid@fias.no