Ansatte

Administrasjon

Ole Solvang, daglig leder
Mobil: 482 08 995
E-post: ole.solvang@fias.no

Magne Johnny Narjord, driftsjef
Mobil: 909 77 507
E-post: magne.narjord@fias.no

Kjersti Sundberg Flatgård, økonomileder
Mobil: 402 16 061
E-post: kjersti.sundberg.flatgard@fias.no

Dag Fuglum, personalleder
Mobil: 482 97 903
E-post: dag.fuglum@fias.no

Berit Selboe-Coote, informasjonsrådgiver
Mobil: 932 18 115
E-post: berit.selboe-coote@fias.no

Ingrid Bendixvold, kvalitetsrådgiver
Mobil: 419 34 402
E-post: ingrid.bendixvold@fias.no

Goro Urset, miljørådgiver (i barselpermisjon)
Mobil: 94379929
E-post: goro.urset@fias.no

FIAS Proff – avfallstjenester for næring og bedrift

Ole Solvang, leder
Mobil: 482 08 995
E-post: firmapost@fias.no

Inge Holden, kunderådgiver
Mobil: 957 96 603
E-post: firmapost@fias.no

Knut Flyen, selger
Mobil: 916 92 743
E-post: firmapost@fias.no

Driftsavdeling

Magne Johnny Narjord, driftsjef
Mobil: 909 77 507
E-post: magne.narjord@fias.no

Even Sundt, transportleder
Mobil: 414 34 374
e-post: even.sundt@fias.no

Henning Alme, leder gjenvinningsstasjoner
Mobil: 901 15 864
E-post: henning.alme@fias.no

Tor Tolgensbakken, arbeidsleder avfallsbehandling
Mobil: 913 98 795
E-post: eid@fias.no