Husholdninger har dunk for matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje og restavfall, grønne poser til å samle matavfall inne på kjøkkenet og gjennomsiktige sekker til plastemballasje. Les mer om renovasjonsordningen for husholdninger her.

Hvordan sortere riktig?

Her kan du lese om hvordan vi skal sortere i den nye ordningen og hvor det blir av det sorterte avfallet etterpå.

Du kan laste ned og printe ut sorteringsguide og sorteringsmerker for å henge opp der hvor avfall sorteres.

Lurer du på hvordan et konkret produkt skal sorteres, kan du søke på sortere.no eller laste ned app’en Sortere.