Sortering

Avfall er ikke bare restavfall. Avfallet ditt innholder mange ressurser som kan brukes igjen når du sorterer det.

Husholdninger har dunk for matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje og restavfall, grønne poser til å samle matavfall inne på kjøkkenet og gjennomsiktige sekker til plastemballasje. Les mer om renovasjonsordningen for husholdninger.

Hvordan sortere riktig?

Her kan du lese om hvordan vi sorterer i Fjellregionen, og hva som skjer med det sorterte avfallet etter at vi har hentet det.

Du kan laste ned og printe ut sorteringsguide og sorteringsmerker for å henge opp der hvor avfall sorteres.

Lurer du på hvordan et konkret produkt skal sorteres, kan du søke på sortere.no eller laste ned app’en Sortere.