FIAS har som mål å ha et tydelig miljøfokus i alt vi gjør, og gjenvinning av avfall er et prioritert område. Vi skiller mellom ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning.

  • Ombruk betyr å bruke ting om igjen. Hvis du har brukbare gjenstander du ikke lenger trenger, kan andre få nytte av dem hvis du leverer dem til brukthandelen til FIAS.
  • Materialgjenvinning betyr at materialene i avfallet brukes til å produsere nye produkter. F.eks. kan avispapir brukes til å lage nytt papir. Av det avfallet FIAS mottar, materialgjenvinnes ca. 40%.
  • Energigjenvinning betyr at energien i avfallet gjenvinnes til varme.  Ca. 60% av avfallet FIAS behandler går til energigjenvinning i fjernvarmeanlegg.

FIAS sørger for at avfallet behandles forsvarlig og på en miljøvennlig måte. Du bidrar ved å kildesortere avfallet. Men husk – det mest miljøvennlige er å unngå at avfall oppstår. Det kan du oppnå ved å være bevisst på hva du kjøper, og hva du kaster.

Sorteringsveileder for FIAS – Norsk Vi har også sorteringsveilederen på mange andre språk: