Sortering

Avfall er ikke bare restavfall. Avfallet ditt innholder mange ressurser som kan brukes igjen når du sorterer det.

Husholdninger har dunk for matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje og restavfall, grønne poser til å samle matavfall inne på kjøkkenet og gjennomsiktige sekker til plastemballasje. Les mer om renovasjonsordningen for husholdninger.

Hvordan sortere riktig?

Her kan du lese om hvordan vi sorterer i Fjellregionen, og hva som skjer med det sorterte avfallet etter at vi har hentet det.

Du kan laste ned og printe ut sorteringsguide og sorteringsmerker for å henge opp der hvor avfall sorteres.

Lurer du på hvordan et konkret produkt skal sorteres, kan du søke på sortere.no eller laste ned app’en Sortere, eller trykk på knappen under her: