Renovasjonsordningen

Renovasjonsordningen for husholdninger i Fjellregionen, hvordan fungerer den?

Enklere for deg – bedre for miljøet

Vi gjør sortering så enkelt som mulig og henter mest mulig hos alle husholdninger. Renovasjonsordningen i Fjellregionen har fire dunker for kildesortering hjemme – matavfall, glass- og metallemballasje, papp og papir og restavfall. I tillegg får alle spesialposer til matavfall og sekker til sortering av plastemballasje.

Informasjon om riktig sortering og hva som skal i dunkene.

Flere poser til matavfall og sekker til plastemballasje får du gratis på gjenvinningsstasjonene, på kommunens betjente servicetorg eller i utvalgte butikker.

Tømming av dunkene

For å være sikker på at dunken tømmes må du sette den ut før kl. 07 på morgenen på tømmedagen, maks 3 meter fra veien.

Hvor ofte tømmes dunkene?

 • Matavfall – hver 2. uke
 • Papp og papir – hver 4. uke
 • Glass- og metallemballasje – hver 12. uke
 • Restavfall – hver 4. uke
 • Plastemballasje (i sekk) – hver 4. uke

Røros kommune har egen hentefrekvens, se tømmeplan på Røros kommunes hjemmeside.

Tømmeplan for din eiendom kan du sjekke her (vi anbefaler ikke å skrive den ut, det skjer oftest endringer i løpet av 6 måneder). Vi anbefaler at du laster ned app’en Min Renovasjon, der finner du neste tømmedato og du kan be om å få varsel dagen før tømming på din mobiltelefon.

Dunkstørrelser

Kommunene tilbyr i dag tre typer abonnement, standard, mini og maksi. Dunkstørrelsene tilpasses ditt abonnement. Hvis du ønsker å endre ditt abonnement tar du kontakt med kommunen du bor i.

 • Standardabonnement:
  • Restavfall: 240 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter
 • Miniabonnement:
  • Restavfall: 140 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter
 • Maksi-abonnement:
  • Restavfall: 360 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter

Der det er mange som setter dunken frem til samme standplass, kan dere avtale samarbeid. Da får dere større dunker, tilpasset antall og type abonnement. Vi tar imot melding om endringer og samarbeid, og utfører bytte og endringer fortløpende. Her kan du lese mer om dunkstørrelser og muligheten for å dele dunker med flere. 

For deg som bor på Røros – ta kontakt med Røros kommune om du har spørsmål om dunker.

Hvor kan du ha dunkene?

Du kan plassere dunkene hvor du vil på din eiendom, men på tømmedag må dunken(e) som skal tømmes stå maks 3 meter fra veikanten før kl. 07, med håndtaket mot veien. FIAS oppfordrer til å ha dunkene ved huset eller garasjen til daglig, og trille frem til veien dunkene som skal tømmes før kl. 07 på tømmedag. Da unngår vi at dunkene blir dominerende i gatebildet, eller står i veien for trafikk eller folk.

Har du lang gårdsvei kan du plassere dunkene i nærheten av veien. Da blir det kortere avstand å trille frem dunken for tømming, og du kan ta med avfallet i en pose og legge det oppi dunken når du passerer. Det finnes løsninger for å hekte dunken på bilens hengerfeste, f.eks. Binroller. Dette er kun til bruk på privat vei/egen oppkjørsel.

Noen ønsker å lage et skur til dunkene. Hvis det skal plasseres ved veien, må du sjekke hvilke krav vei-eier stiller, og unngå løsninger som skaper trafikkfarlige situasjoner. Husk også at dunkene må plasseres med håndtaket frem på hentedag, uten hindringer for renovatøren, også hvis de er plassert i et skur eller stativ.

Hvis du vil lage skur eller kjøpe stativ til dunkene, har vi laget en oversikt som viser størrelse på dunkene: pdf med størrelser på dunker og regler om plassering av bygget.

Hvorfor kildesorterer vi?

Vi jobber hele tiden for å redusere mengden avfall, og for å utnytte ressursene i avfallet mest mulig. Avfall er ikke søppel som bare brennes, men materialer som gjenvinnes og gjenbrukes. Når vi som bor i Fjellregionen kildesorterer mer og mer, sikrer vi at ressursene forblir en del av kretsløpet, og kan brukes igjen av oss og våre etterkommere. Sortering av avfall er en del av det sirkulære samfunnet. Les mer på sortere.no

Informasjon om riktig sortering og hva som skal i dunkene.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål!