Størrelse på dunker

Har du lyst til å bygge skur eller lignende til dunkene? Her finner du mål på dunkene for standard- og miniabonnement.

Dunkstørrelser

Kommunene tilbyr i dag tre typer abonnement, standard, mini og maksi. Dunkstørrelsene tilpasses ditt abonnement. Hvis du ønsker å endre ditt abonnement tar du kontakt med kommunen du bor i.

 • Standardabonnement:
  • Restavfall: 240 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter
 • Miniabonnement:
  • Restavfall: 140 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter
 • Maksi-abonnement:
  • Restavfall: 360 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 lite

Der det er mange som setter dunken frem til samme standplass, kan dere avtale samarbeid. Da får dere større dunker, tilpasset antall og type abonnement.

Hvis du ønsker kan du bygge et skur til dunkene. Vi har samlet informasjon om størrelser, plassering og krav til utforming på et ark som du kan printe ut.

Her kan du laste ned informasjon om mål, størrelse og plassering av dunkene (pdf-fil).

Ønsker du å endre størrelse på dunkene du har, ta kontakt med kundeservice.