Samarbeid om dunker

I løpet av sommeren får alle husstander i Fjellregionen utdelt fire dunker. Hvis du og naboen setter avfallet på samme sted, kan det bli mye med fire dunker hver.

De fire dunkene er:

  • matavfall
  • glass- og metallemballasje
  • papp og papir
  • restavfall

Det er mulig å dele dunk for en eller flere avfallstyper. Maks størrelse på restavfallsdunken bestemmes av antall og type abonnementer i samarbeidet. Samarbeid påvirker ikke prisen eller tømmefrekvens. Hvis du ønsker å bytte abonnement, må du ta kontakt med din kommune.

Her er beskrivelse av hvilke størrelser vi tilbyr: Last ned beskrivelse av dunkstørrelser for samarbeid (pdf)

Ta en prat med naboen og når dere har blitt enige om å dele er det fint om dere velger én kontaktperson for FIAS. Ved større samarbeid kan det f.eks. være leder i sameie, veilag eller lignende.

Oppdatering mai 2020: Nå er alle dunker bestilt. Endringer i samarbeid eller størrelser på dunker er fortsatt mulig, men blir ikke iverksatt før til høsten.

For deg som bor i Røros kommune – ta kontakt med kommunen om du har spørsmål om dunker.