FIAS har valgt å ikke lage papirbasert miljøkalender og tømmeplan i 2019. I stedet kan du laste ned app’en MinRenovasjon til din mobiltelefon, eller finne tømmeplanen for din eiendom på hjemmeside til FIAS. Tømmeplanen kan skrives ut på papir hvis du ønsker det, og du kan be om gratis SMS-varsel dagen før henting.

Bakgrunnen for endringen er at mange forventer å få informasjon digitalt, og at vi med dette legger til rette for de endringene som planlegges i 2020. Da vil kildesortering av matavfall og bruk av dunk medføre endringer i ruter, og en digital tømmeplan være mer fleksibel enn en papirbasert kalender.

Når får jeg nye avfallssekker?

Avfallssekker kjøres ut en gang pr. år, normalt i løpet av mai. Her kan du lese mer om innsamling på rute.

Kan jeg bruke de gamle FIAS-sekkene?

Du kan bruke papir- og plastsekker fra tidligere år, og alle de grå FIAS-sekkene for restavfall, så lenge de har FIAS-logo.

Hvordan unngå at avfall fryser fast i dunken?

Noen abonnenter som har dunk til restavfallet opplever at det kan være noe avfall igjen i dunken etter tømming om vinteren. Det kan skyldes at avfallet har fryst fast. Renovatøren gjør sitt beste for at alt avfallet skal tømmes ut, men kan ikke banke for hardt i dunken, for da kan dunken sprekke.

Et tips er å legge avispapir eller eggekartong i bunn av dunken. Da er det mindre sjanse for at avfallet fryser fast.

Hva gjør jeg når dunken ikke er tømt pga kulde?

Noen ganger må FIAS innstille tømming pga. streng kulde. Årsaken er at kulda skaper problemer for både folk og utstyr. Henting utsettes til neste ordinære hentedag, noe som skaper problemer for abonnenter som har dunk til restavfallet. Du kan derfor sette frem en svart sekk med avfall på neste hentedag. Renovatørene vet hvilke ruter som har vært innstilt pga. kulde, og tar med seg sekken.

Hvorfor kan ikke kopipapir legges i papirsekken?

Papir som er benyttet i laserskriver eller kopimaskin med laser skal ikke legges i papirsekken og leveres som rent papir. Årsaken er at laserbrent skrift/farge ikke lar seg vaske vekk fra papiret, og etterlater svarte prikker i det nye papiret. Aviser og annet lesestoff har trykksverte som vaskes av, og gjør det mulig å gjenbruke papiret.

Kan jeg kaste bøker i papirsekken?

Bøker uten perm og uten limt rygg kan kastes i papirsekken. Alle typer bøker kan leveres gratis til gjenvinningsstasjonene. Brukbare bøker tar vi inn i bruktbutikken, der de kan tas med hjem gratis.

Forslag til smarte sorteringsløsninger

Hvis du leter etter smarte sorteringsløsninger hjemme, kan vi tipse om en oversikt utarbeidet av retursamarbeidet Loop. https://sortere.no/smarte-losninger 

Tilbyr FIAS ordning for hjemmekompostering?

FIAS har fått flere henvendelser vedr. hjemmekompostering. Det har i løpet av siste tiår blitt kjørt forsøk med flere former for matinnsamling, sentralsortering og hjemmekompostering av matavfall i FIAS-området. FIAS har etter dette valgt en løsning med forbrenning av matavfall sammen med øvrig restavfall fra husholdningene.

Når det gjelder hjemmekompostering, har FIAS valgt å ikke prioritere dette.

Hvordan leverer jeg byggavfall med farlige stoffer?

Bygningsmaterialer kan inneholde farlige stoffer, og dette avfallet må behandles forsvarlig for å unngå helseskader og miljøforurensning. FIAS kan ta imot farlig avfall både på gjenvinningsstasjoner og på vårt anlegg på Eid i Tolga kommune.

Husholdninger kan levere inntil 400kg farlig avfall gratis pr. år (jfr. avfallsforskriften §11-10). Mengder ut over 400kg prissettes som næringsavfall. Ettersom det ikke er vekt på gjenv.stasjoner, er grensen satt til fri levering av maks 1 m3 farlig avfall pr. år.

Hva gjør jeg hvis en sparepære knuser?

Sparepærer inneholder kvikksølv, og skal leveres til gjenv.stasjon for forsvarlig behandling. Men hva hvis den knuser? Det er veldig lite kvikksølv i en sparepære, og helsefaren er minimal. Likevel er det en god regel å bli kvitt alt glass og alle kvikksølvrester. Les mer om hvordan du bør rydde bort knust sparepære med kvikksølv.