Hva betyr den nye renovasjonsordningen for meg?

Her kan du lese om den nye renovasjonsordningen som innføres høsten 2020.

Hvorfor kan jeg ikke levere sortert plast på retur/hyttepunktet?

FIAS betjener et stort geografisk område, med spredt bebyggelse. Gjenvinning av plast er et tiltak for å spare olje, og vi mener at det ikke er hensiktsmessig å samle inn plast når vi ser på dieselforbruk for innsamling i forhold til forventet mengde innsamlet plast. Et annet moment er problemet med forsøpling og misbruk på returpunktene. Vi mener at dersom vi setter ut container for plastemballasje, er det stor risiko for at den fylles opp med restavfall. Til slutt gjenstår det å si at dette også er et kostnadsspørsmål. Ekstra containere gir økte kostnader, både for materiell, innsamling og arealbehov. Økte kostnader må dekkes av renovasjonsgebyret, en merkostnad mange vil mislike.

Hvordan kan jeg kaste svartelistede arter forsvarlig?

Blåleddved og andre svartelistede plantesorter leveres til FIAS sine gjenvinningsstasjoner, og prisen er som for annet hageavfall. Store mengder kan leveres som ordinært hageavfall. Komposteringsprosessen ødelegger frøene, men det er risiko for re-spredning under transport. For å unngå all spredning kan svartelistede arter legges i lukket pose, og leveres som restavfall, med pris som for annet hageavfall.

Når får jeg nye avfallssekker?

I løpet av sommeren 2020 leverer FIAS ut avfallsdunker i stedet for sekker. De nye dunkene tas i bruk fra september. Sammen med dunkene deles det ut sekker til plastemballasje og ruller med matavfallsposer. Men det blir ikke delt ut sekker til restavfall og papir. Sekkene som ble delt ut mai 2019 er beregnet å vare ut august. Her kan du lese mer om den nye renovasjonsordningen.

Kan jeg bruke de gamle FIAS-sekkene?

Du kan bruke papir- og plastsekker fra tidligere år, og alle de grå FIAS-sekkene for restavfall, så lenge de har FIAS-logo. Når de nye avfallsdunkene tas i bruk høsten 2020, kan du fortsatt sette frem sekker med restavfall eller papirsekk for innsamling på rute.

FIAS har valgt å ikke lage papirbasert miljøkalender og tømmeplan i 2019. I stedet kan du laste ned app’en MinRenovasjon til din mobiltelefon, eller finne tømmeplanen for din eiendom på hjemmeside til FIAS. Tømmeplanen kan skrives ut på papir hvis du ønsker det, og du kan be om gratis SMS-varsel dagen før henting.

Bakgrunnen for endringen er at mange forventer å få informasjon digitalt, og at vi med dette legger til rette for de endringene som planlegges i 2020. Da vil kildesortering av matavfall og bruk av dunk medføre endringer i ruter, og en digital tømmeplan være mer fleksibel enn en papirbasert kalender.

Hvordan unngå at avfall fryser fast i dunken?

Noen abonnenter som har dunk til restavfallet opplever at det kan være noe avfall igjen i dunken etter tømming om vinteren. Det kan skyldes at avfallet har fryst fast. Renovatøren gjør sitt beste for at alt avfallet skal tømmes ut, men kan ikke banke for hardt i dunken, for da kan dunken sprekke.

Et tips er å legge avispapir eller eggekartong i bunn av dunken. Da er det mindre sjanse for at avfallet fryser fast.

Hva gjør jeg når dunken ikke er tømt pga. kulde?

Noen ganger må FIAS innstille tømming pga. streng kulde. Årsaken er at kulda skaper problemer for både folk og utstyr. Henting utsettes til neste ordinære hentedag, noe som skaper problemer for abonnenter som har dunk til restavfallet. Du kan derfor sette frem en svart sekk med avfall på neste hentedag. Renovatørene vet hvilke ruter som har vært innstilt pga. kulde, og tar med seg sekken.

Hvorfor kan ikke kopipapir legges i papirsekken?

Papir som er benyttet i laserskriver eller kopimaskin med laser skal ikke legges i papirsekken og leveres som rent papir. Årsaken er at laserbrent skrift/farge ikke lar seg vaske vekk fra papiret, og etterlater svarte prikker i det nye papiret. Aviser og annet lesestoff har trykksverte som vaskes av, og gjør det mulig å gjenbruke papiret.

Når FIAS tar i bruk dunk for papp og papir høstne 2020 kan kopipapir leveres sammen med annet papir.

Kan jeg kaste bøker i papirsekken?

Bøker uten perm og uten limt rygg kan leveres som papir. Andre bøker er restavfall. Alle typer bøker kan leveres gratis til gjenvinningsstasjonene, og brukbare bøker tar vi inn i bruktbutikken. Finner du en bok du liker kan du ta den med hjem, gratis.

Forslag til smarte sorteringsløsninger

Hvis du leter etter smarte sorteringsløsninger hjemme, kan vi tipse om en oversikt utarbeidet av retursamarbeidet Loop. https://sortere.no/smarte-losninger 

Tilbyr FIAS ordning for hjemmekompostering?

FIAS gir tilskudd til innkjøp av utstyr for hjemmekompostering.

Hvordan leverer jeg byggavfall med farlige stoffer?

Bygningsmaterialer kan inneholde farlige stoffer, og dette avfallet må behandles forsvarlig for å unngå helseskader og miljøforurensning. FIAS kan ta imot farlig avfall både på gjenvinningsstasjoner og på vårt anlegg på Eid i Tolga kommune.

Husholdninger kan levere inntil 400kg farlig avfall gratis pr. år (jfr. avfallsforskriften §11-10). Mengder ut over 400kg prissettes som næringsavfall. Ettersom det ikke er vekt på gjenv.stasjoner, er grensen satt til fri levering av maks 1 m3 farlig avfall pr. år.

Hva gjør jeg hvis en sparepære knuser?

Sparepærer inneholder kvikksølv, og skal leveres til gjenv.stasjon for forsvarlig behandling. Men hva hvis den knuser? Det er veldig lite kvikksølv i en sparepære, og helsefaren er minimal. Likevel er det en god regel å bli kvitt alt glass og alle kvikksølvrester. Les mer om hvordan du bør rydde bort knust sparepære med kvikksølv.