Vanlige spørsmål

Hva betyr den nye renovasjonsordningen for meg?

Her kan du lese om endringene i renovasjonsordningen som ble innført høsten 2020.

Hvorfor kan jeg ikke levere sortert plast på retur/hyttepunktet?

FIAS betjener et stort geografisk område, med spredt bebyggelse. Gjenvinning av plast er et tiltak for å spare olje, og vi mener at det ikke er hensiktsmessig å samle inn plast når vi ser på dieselforbruk for innsamling i forhold til forventet mengde innsamlet plast. Et annet moment er problemet med forsøpling og misbruk på returpunktene. Vi mener at dersom vi setter ut container for plastemballasje, er det stor risiko for at den fylles opp med restavfall. Til slutt gjenstår det å si at dette også er et kostnadsspørsmål. Ekstra containere gir økte kostnader, både for materiell, innsamling og arealbehov. Økte kostnader må dekkes av renovasjonsgebyret, en merkostnad mange vil mislike.

Hvordan kan jeg kaste svartelistede arter forsvarlig?

Blåleddved og andre svartelistede plantesorter leveres til FIAS sine gjenvinningsstasjoner, og prisen er som for annet hageavfall. Store mengder kan leveres som ordinært hageavfall. Komposteringsprosessen ødelegger frøene, men det er risiko for re-spredning under transport. For å unngå all spredning kan svartelistede arter legges i lukket pose, og leveres som restavfall, med pris som for annet hageavfall. Vær ekstra oppmerksom på risiko for spredning ved transport av frø og røtter.

Kan jeg bruke de gamle FIAS-sekkene?

Du kan bruke papir- og plastsekker fra tidligere år, og alle de grå FIAS-sekkene for restavfall, så lenge de har FIAS-logo. Du kan sette fram FIAS-sekker med restavfall eller papirsekk ved siden av dunken for innsamling på rute.

Fra 2019 valgte vi å gå bort fra trykt tømmekalender som sendes ut til alle husholdninger. I stedet laster du ned app’en MinRenovasjon til din mobiltelefon. Du kan også søke opp tømmeplanen for din eiendom her, eller bestiller SMS-varsel dagen før tømming.

Tømmeplanen kan skrives ut, men siden det kan skje endringer i hentedatoer pga. kulde eller andre uforutsette hendelser,  anbefaler vi at du forholder deg til app’en Min Renovasjon hvis det er mulig for deg. Der ser du alltid oppdaterte og riktige datoer for tømming.

Hvis du ikke har smart-telefon eller skriver kan du ta kontakt med oss, så sender vi deg utskrift av tømmekalenderen din i posten.

Hvordan unngå at avfall fryser fast i dunken?

Noen abonnenter som har dunk til restavfallet opplever at det kan være noe avfall igjen i dunken etter tømming om vinteren. Det kan skyldes at avfallet har fryst fast. Renovatøren gjør sitt beste for at alt avfallet skal tømmes ut, men kan ikke banke for hardt i dunken, for da kan dunken sprekke.

For restavfall kan det være et tips å legge avispapir eller eggekartong i bunn av dunken. Da er det mindre sjanse for at avfallet fryser fast. Dette kan ikke brukes for matavfall, ettersom papiret da kan bli med ved tømming, for redusere kvaliteten på det matavfallet som skal gjenvinnes.

Hva gjør jeg når dunken ikke er tømt pga. kulde?

Hvis det er kaldere enn -20 på vesentlige deler av rute, vil innsamling bli utsatt. La dunken stå fremme, så tømmer vi så snart vi har mulighet.

Kan jeg kaste bøker i papp og papir?

Bøker uten perm og uten limt rygg kan leveres som papir. Andre bøker er restavfall. Alle typer bøker kan leveres gratis til gjenvinningsstasjonene, og brukbare bøker tar vi inn i bruktbutikken. Finner du en bok du liker kan du ta den med hjem, gratis.

Forslag til smarte sorteringsløsninger på kjøkkenet

Hvis du leter etter smarte sorteringsløsninger hjemme, kan vi tipse om en oversikt utarbeidet av retursamarbeidet Loop. https://sortere.no/smarte-losninger 

Tilbyr FIAS ordning for hjemmekompostering?

FIAS gir tilskudd til innkjøp av utstyr for hjemmekompostering.

Hvordan leverer jeg byggavfall med farlige stoffer?

Bygningsmaterialer kan inneholde farlige stoffer, og dette avfallet må behandles forsvarlig for å unngå helseskader og miljøforurensning. FIAS kan ta imot farlig avfall både på gjenvinningsstasjoner og på vårt anlegg på Eid i Tolga kommune.

Husholdninger kan levere inntil 400kg farlig avfall gratis pr. år (jfr. avfallsforskriften §11-10). Mengder ut over 400kg prissettes som næringsavfall. Ettersom det ikke er vekt på gjenvinningsstasjoner, er grensen satt til fri levering av maks 1 m3 farlig avfall pr. år.

Hva gjør jeg hvis en sparepære knuser?

Sparepærer inneholder kvikksølv, og skal leveres til en gjenvinningsstasjon for forsvarlig behandling. Men hva hvis den knuser? Det er veldig lite kvikksølv i en sparepære, og helsefaren er minimal. Likevel er det en god regel å bli kvitt alt glass og alle kvikksølvrester. Les mer om hvordan du bør rydde bort knust sparepære med kvikksølv.