Jeg ønsker å bestille SMS varsling

SMS sent
Error

Tast inn adresse eller gårds- og bruksnummer (gnr/bnr). Da vil du få opp en oversikt over de neste hentedagene for plast, papir og restavfall til din eiendom. Hvis du vil, kan du laste den ned og skrive ut tømmekalender for hele året. Hvis du ikke har tilgang til skriver, kan du kontakte oss. Så kan vi sende deg tømmeplan for din din eiendom.

Tømmeplan kan kun lastes ned for husholdninger som betaler renovasjonsgebyr. Ta kontakt med FIAS for å få tilsendt tømmeplan for din bedrift. 

Varsel om tømming på mobilen

Du kan få varsel på telefonen ved å laste ned app’en MinRenovasjon til din mobil. Da får du informasjon om tømming direkte på telefonen før hentedag.

Alternativt kan du registrere ditt mobilnummer og få påminnelse som SMS før avfallet hentes. Tjenesten er gratis. (For å avbestille SMS-varsling må man sende RENOSTOPP til 1930 fra den aktuelle telefonen.)

Sist oppdatert 29. juli 2020