Renovasjonsforskrift

Renovasjon er en lovpålagt kommunal tjeneste, som gjennomføres iht. kommunens vedtatte lokale forskrift og ev. instruks.