Avfallsplan

Kommunenes plan for avfall og miljø ble revidert i 2018, og vedtas av kommunestyrene i FIAS’ 10 eierkommuner løpet av 1.halvår 2019:

Forrige avfallsplan ble vedtatt i 2013, og gjaldt for perioden 2014-2017:

Årsrapporter

Her kan du se/laste ned de siste årsrapportene til FIAS:

For å få tilsendt komplett årsrapport med noter, og tidligere versjoner, ta kontakt med FIAS.

Vedtekter

Her kan du laste ned vedtekter for FIAS: Vedtekter

Generalforsamling

Her kan du laste ned protokoller fra de siste generalforsamlinger: