Selskapsdokumenter

Bærekraft i FIAS

Avfallsplan

Kommunenes plan for avfall og miljø ble vedtatt av prosjektets styringsgruppe 4.2.2019, og deretter vedtatt i FIAS’ 10 eierkommuner:

Forrige avfallsplan ble vedtatt i 2013, og gjaldt for perioden 2014-2017:

Årsrapporter

Her kan du se/laste ned de siste årsrapportene til FIAS:

For å få tilsendt tidligere årsrapporter, og årsrapporter med noter, ta kontakt med FIAS.

Vedtekter

Her kan du laste ned vedtekter for FIAS: Vedtekter

Generalforsamling

Her kan du laste ned protokoller fra de siste generalforsamlinger: