Avfallsplan

Gjeldende avfallsplan ble vedtatt i 2013, og gjelder for perioden 2014-2017:

Planen er revidert i 2018, og legges frem for vedtak i 2019. Den er nå ute på høring:

Årsrapporter

Her kan du se/laste ned de siste årsrapportene til FIAS:

For å få tilsendt komplett årsrapport med noter, og tidligere versjoner, ta kontakt med FIAS.

Vedtekter

Her kan du laste ned vedtekter for FIAS: Vedtekter

Generalforsamling

Her kan du laste ned protokoller fra de siste generalforsamlinger: