FIASposten nr.1 2021

forside fias-posten august 2020

FIASposten 2020 – i 2020 har vi valgt å sende ut et brev med info om Ny ordning på våren og utgi denne ene utgaven av FIASposten med all info om Ny ordning.

FIASposten nr.2 2019

FIASposten nr.1 2019

FIASposten nr. 2 2018 

FIASposten nr. 1 2018

FIASposten nr. 2 2017

FIASposten nr. 1 2017

FIASposten nr. 2 2016

FIASposten nr. 1 2016

FIASposten nr. 2 2015

FIASposten nr. 1 2014