Farlig avfall inneholder stoffer som kan skade mennesker og dyr, og føre til alvorlig forurensning.  Det må derfor ikke blandes med annet avfall, men leveres til gjenvinningsstasjonen for forsvarlig behandling. Da unngår vi at de miljøfarlige stoffene havner på avveie, og vi kan sørge for at de taes ut av kretsløpet.

Elektrisk og elektronisk avfall inneholder også farlige stoffer, og må leveres for seg. Da reduseres risikoen for brann, og vi unngår at farlige stoffer spres i naturen. Enkelt sagt er elektrisk avfall alt som lager, bruker eller leder strøm.

Egen boks

Sørg for at alle ting som har miljøgifter i seg leveres som farlig avfall. Ha en egen boks til å oppbevare farlig avfall som skal leveres på gjenvinningsstasjonen. Er du i tvil om noe inneholder miljøgifter, ta det med til gjenvinningsstasjonen og spør oss.

Gratis å levere

Farlig avfall leveres til gjenvinningsstasjonene i åpningstiden. Det er gratis for privatpersoner, og kostnaden dekkes av renovasjonsgebyret.  Elektrisk avfall er også gratis, og kan i tillegg til gjenvinningsstasjonene også leveres til butikker som selger tilsvarende produkter.

Hva skjer med avfallet?

Det finnes mange typer farlig avfall, og mange ulike behandlingsmåter. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter, f.eks. bly. Det som ikke kan brukes om igjen, behandles slik at man unngår utslipp til miljøet. Det kan f.eks. være destruksjon ved forbrenning i egne anlegg, eller varig lagring, på f.eks. Langøya utenfor Holmestrand.