Renovasjonsordning for husholdninger

I september 2020 endret vi hvordan vi henter husholdningsavfallet i Fjellregionen.

Fire dunker og en sekk hjemme hos deg

Vi gjorde sortering enklere, og henter mer hos deg. Du har fire dunker hjemme – til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Matavfall leveres i grønne spesialposer som legges i dunken. I tillegg leverer du emballasje av plast i egen sekk.

Flere poser til matavfall og plastemballasje får du gratis på gjenvinningsstasjonene, på kommunens servicetorg og i enkelte matbutikker.

For deg som bor på Røros så henter kommunen avfall selv  – ta kontakt med Røros kommune om du har spørsmål om renovasjonsordningen der.

Sortering

Informasjon om riktig sortering og bruk av dunkene finner du her.

Dunkstørrelser

Kommunene tilbyr i dag tre typer abonnement, standard, mini og maksi. Dunkstørrelsene tilpasses ditt renovasjonsabonnement. Hvis du ønsker å endre ditt abonnement tar du kontakt med kommunen du bor i.

Når tømmes dunkene?

Dunken trilles frem til veikanten på tømmedag, og skal plasseres maks 3 meter fra veien.

  • Matavfall – hver 14. dag
  • Restavfall – hver 4. uke
  • Papp og papir – hver 4. uke
  • Plastemballasje (i sekk) – hver 4. uke
  • Glass- og metallemballasje – hver 12. uke

Tømmeplan for din eiendom kan du skrive ut og henge opp, men vi anbefaler at du laster ned app’en Min Renovasjon hvis du kan, da får du varsel dagen før tømming på din mobiltelefon.

For å være sikker på at dunken tømmes må du sette den ut før kl.07 på tømmedagen.

Hvor kan du ha dunkene?

Du kan plassere dunkene hvor du vil på din eiendom, men på tømmedag må dunken(e) som skal tømmes stå maks 3 meter fra veikanten før kl.07, med håndtaket mot veien. FIAS oppfordrer til å ha dunkene ved huset eller garasjen til daglig, og trille frem til veien dunkene som skal tømmes før kl.07 på tømmedag. Slik unngår vi at dunkene blir for dominerende i gatebildet. Har du lang gårdsvei kan du plassere dunkene i nærheten av veien, Da blir det kortere avstand å trille frem dunken for tømming, og du kan ta med avfallet i en pose og legge det oppi dunken når du passerer.

Det finnes løsninger for å hekte dunken på bilens hengerfeste, f.eks. «Binroller». Dette er kun til bruk på privat vei/egen oppkjørsel.

Noen ønsker å lage et skur til dunkene. Hvis det skal plasseres ved veien, må du sjekke hvilke krav vei-eier stiller, og unngå løsninger som skaper trafikkfarlige situasjoner. Husk også at dunkene må plasseres med håndtaket frem på hentedag, uten hindringer for renovatøren, også hvis de er plassert i et skur eller stativ.

Hvis du vil lage skur eller kjøpe stativ til dunkene, har vi laget en oversikt som viser størrelse på dunkene: pdf med størrelser på dunker og regler om plassering av bygget.

Hvorfor endret vi avfallsordningen?

Vi jobber for å redusere mengden avfall, og for å utnytte ressursene i avfallet mest mulig. Avfall er men materialer som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Når vi som bor i Fjellregionen kildesorterer mer og bedre, sikrer vi at ressursene forblir en del av kretsløpet, og kan brukes igjen av oss og våre etterkommere.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.