Fri levering av fritidsbåter ble innført fra 1.oktober 2017. Ordningen omfatter fritidsbåter inntil 15 fot (ca. 5 meter), som nå kan leveres gratis til FIAS. I tillegg får du refundert tusen kroner fra Miljødirektoratet, når du kan dokumentere at båten er levert til godkjent mottak. Ordningen gjelder ikke båter med innebygd motor, men kano og kajakk er inkludert i ordningen.

Les mer om ordningen på Miljødirektoratet sin nettside

Husk å få signatur fra betjeningen hos FIAS når du leverer båten, slik at du kan dokumentere at den er levert til godkjent mottak.

Her kan du laste ned skjemaet du må ta med deg når du leverer båten til FIAS.