Fri levering av fritidsbåter

Fri levering av fritidsbåter ble innført fra 1.oktober 2017. Ordningen omfatter fritidsbåter inntil 15 fot (ca. 5 meter), som nå kan leveres gratis til FIAS. I tillegg får du refundert tusen kroner fra Miljødirektoratet, når du kan dokumentere at båten er levert til godkjent mottak. Ordningen gjelder ikke båter med innebygd motor, men kano og kajakk er inkludert i ordningen.

For å søke om refusjon fra Miljødirektoratet, må du dokumentere at du har levert båten til et godkjent mottak. På nettsiden til miljødirektoratet finner du skjema du må ta med deg når du leverer båten til FIAS, og informasjon om hvordan du søker om refusjon.

Husk å få signatur fra betjeningen hos FIAS når du leverer båten.