Levering til Eid

Bedrifter kan etter avtale levere direkte til vårt mottaks og behandlingsanlegg på Eid.

For enkelte fraksjoner kan det også avtales direkte levering til deponi og komposteringsanlegg på Torpet.

Ta kontakt for å avtale levering, og for å be om priser.