Priser næringsavfall 2023

Gjennom FIAS Proff tilbyr FIAS renovasjonstjenester til bedrifter og virksomheter i Fjellregionen. Bedrifter er ikke pålagt å betale renovasjonsgebyr, men betaler for det avfallet de faktisk leverer. Prisene på levering bestemmes etter markedet for avfallshåndtering.

Det kan til tider være store svingninger i nedstrømsmarkedet for avfallshåndtering. Det påvirkes av den økonomiske situasjonen generelt i samfunnet nå, med økning i transport og energikostnader. I tillegg påvirkes prisene av forutsetninger for behandling av typen avfall det gjelder.

Fra januar vises det spesielt på prisen på levering av papp og papir. Det har vært gratis i 2022 fordi den råvaren har vært etterspurt, men fra nyttår koster det kr 60 per kubikk eks. mva. Andre typer avfall som får økning i kostnadene i 2023 er farlig avfall, her ser vi en økning på 13%.

Vi følger kontinuerlig med på markedsvingningene og øker prisene kun når vi må for å holde oss innenfor de økonomiske rammene vi har.

Følgende priser gjelder for bedrifter som leverer avfall til våre gjenvinningsstasjoner fra 1.1.2023:

–> Prisliste bedrift levering av avfall fra 1.1.2023


FIAS Proff tilbyr henting av avfall på faste ruter, levering til gjenvinningsstasjoner eller levering direkte til omlastingsanlegget på Eid. For avtale om henting eller levering direkte til Eid, ta kontakt med en av våre markedskonsulenter for tilbud.