Priser næringsavfall 2022

Gjennom FIAS Proff tilbyr FIAS renovasjonstjenester til bedrifter og virksomheter i Fjellregionen. Bedrifter er ikke pålagt å betale renovasjonsgebyr, men betaler for det avfallet de faktisk leverer.

FIAS Proff tilbyr henting av avfall på faste ruter, levering til gjenvinningsstasjoner eller levering direkte til omlastingsanlegget på EId. For avtale om henting eller levering direkte til Eid, ta kontakt med en av våre markedskonsulenter for tilbud.

Følgende priser gjelder for bedrifter som leverer avfall til våre gjenvinningsstasjoner:

–> Prisliste bedrift levering av avfall fra 1.4.2022