Priser næringsavfall 2024

Gjennom FIAS Proff tilbyr FIAS renovasjonstjenester for bedrifter og virksomheter i Fjellregionen. Bedrifter er ikke pålagt å betale renovasjonsgebyr, de betaler i stedet for det avfallet de faktisk leverer. Prisene på levering bestemmes etter markedet for avfallshåndtering.

Det kan til tider være store svingninger i nedstrømsmarkedet for avfallshåndtering. Det påvirkes av den økonomiske situasjonen generelt i samfunnet nå, med økning i transport og energikostnader. I tillegg påvirkes prisene av forutsetninger for behandling av typen avfall det gjelder.

Vi følger kontinuerlig med på markedsvingningene og øker prisene kun når vi må for å holde oss innenfor de økonomiske rammene vi har.

Følgende priser gjelder for bedrifter som leverer avfall til våre gjenvinningsstasjoner fra 1.1.2024:

–> Prisliste bedrift levering av avfall fra 1.1.2024


FIAS Proff tilbyr henting av avfall på faste ruter, levering til gjenvinningsstasjoner eller levering direkte til omlastingsanlegget på Eid ved Tolga. For avtale om henting eller levering direkte til Eid, ta kontakt med oss for tilbud.