Tilskudd til kompostutstyr

Matavfall utgjør omtrent 40 prosent av restavfallet i Fjellregionen. For å bidra til mindre mat i restavfallet gir vi tilskudd til innkjøpt utstyr for hjemmekompostering.

Hvor mye får du i tilskudd?

Du kan søke om tilskudd tilsvarende 50% av kostnadene på innkjøpt hjemmekomposteringsutstyr, maks kr. 1.000 pr. abonnent.

Hvilken type kompostutstyr?

Vi godkjenner alle typer komposteringssystem, både kald og varm kompostering. Du kan også velge bokashi som er en enkel og smart kjøkkenkompostering som omgjør matavfallet til jord i løpet av få uker. Vi gir ikke tilskudd til driftskostnader som f.eks. bokashistrø.

Hvorfor kompostere hjemme?

Matavfallet du kaster kan bli til den fineste jord og gjødsel hjemme hos deg og trenger ikke fraktes for å behandles. Ved å legge det i en egen kompost og la naturens magi omdanne det, sparer du både penger og miljøet. Alt organisk avfall fra kjøkken og hage kan komposteres, og du får tilbake flott næringsrik jord til hagen. Mange opplever at ​det å kompostere er givende fordi du ser både at avfallsmengden blir mindre, og matavfallet​ ditt kommer til nytte i din egen hage.

For å drive med hjemmekompostering kreves det at du er motivert for litt egeninnsats. Komposten må vendes og bearbeides for å få et godt sluttprodukt. Men om du følger opp komposten din er du sjølvforsynt med næringsrik jord.

Tilbudet gjelder husholdningsabonnenter. Næring og virksomheter kan søke om tilskudd via FIAS Proff Miljøfond.