Sortering for landbruket

Avfall fra landbruk og gårdsdrift er næringsavfall, og skal leveres til godkjent mottak (Forurensningslovens §32). Husholdningsavfallet fra bolig eller seter inngår i kommunalt abonnement, og omfattes av FIAS’ tilbud til husholdninger og fritidsboliger.

Alle tjenester FIAS tilbyr bedrifter er også tilgjengelig for landbruket. I tillegg har vi noen tjenester tilpasset landbrukets behov:

Innsamlingsaksjoner

På forespørsel fra landbruksorganisasjon eller kommunen kan vi organisere innsamlingsaksjoner for ei eller flere bygder i kommunen.Innsamlingsaksjoner kan gjennomføres vår eller høst. Det er en forutsetning at det avtales lokalt ansvar. Innsamlingspris og betingelser avtales i hvert tilfelle.

Slike innsamlingsaksjoner kan omfatte:

  • Landbruksfolie
  • Metall og skrapjern

Sortering og levering av landbruksplast

Landbruksfolien kan pakkes i ved-stativ.

Plast fra landbruket er næringsavfall, og skal leveres til godkjent anlegg. Det er forbudt å brenne eller deponere. Landbruksplast omfatter landbruksfolie (PE), pressfolie, PP-sekk og pressnett.

Følgende kvalitetskrav gjelder for plast fra landbruket:

  • Plasten skal være ristet ren og tømt for fuktighet. Ikke tilgriset av for-rester, matrester eller annet avfall.
  • Hvit landbruksfolie skal holdes adskilt fra annen folie.
  • Farget folie, folie med farget trykk og PP-sekk leveres hver for seg.
  • PP-sekker kan stappes «sekk–i-sekk». Da blir det mindre risiko for flyveavfall.
  • Pressnett er restavfall, og holdes adskilt fra all annen folie. Dette kan leveres gratis når folie leveres.
  • Ev. pakketråd må fjernes ved levering.

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff