Hytterenovasjon

Vi legger til rette for at du skal bli kvitt avfallet når du bruker fritidseiendommen din.

Restavfall 

  • Restavfallsposen fra hytta kan du kaste i containere som er plassert i nærheten av hytteområder. Disse er markert med H eller R på Kartet.

Kildesortering

  • Papp og papir og glass- og metallemballasje leveres i egne containere der du kaster restavfall. Disse er markert med H eller R på Kartet.
  • Farlig avfall, elektrisk avfall, byggavfall og annet avfall leverer du til en av våre gjenvinningsstasjoner, markert med G i Kart og åpningstider for gjenvinningsstasjoner

Hytte og fritidshus

I denne sammenhengen er definisjonen på hytte og fritidshus et husvære som brukes, eller kan brukes, i kortere perioder av året, og som gir muligheter for hvile og matstell. Kommunen bestemmer hvilke eiendommer som skal ha hytteabonnement for renovasjon.

Seter

Setrene omfattes også av hytterenovasjon, uansett drift eller ikke. Legg merke til at næringsavfall fra seterdrift er ikke inkludert i abonnementet, bare husholdningsavfall fra husværet. Se egne sider for Landbruk.