Hytte

FIAS er det lokale avfallsselskapet i Fjellregionen. Vi legger til rette for at du kan bli kvitt avfallet fra din fritidsbolig på en forsvarlig måte, og at du kan kildesortere når du er på hytta også. Nedenfor kan du lese mer om de tjenestene vi tilbyr: