Sortering for bedrifter – sorteringsark

Her kan du laste ned faktaark med informasjon om hvordan ulike avfallstyper kan sorteres og leveres for din virksomhet.

Her kan du laste ned informasjon om hvordan du sorterer og leverer ulike avfallstyper i din virksomhet til oss:

Plast

Det finnes flere ulike typer plastavfall, her er de tre FIAS Proff kan tilby innsamling og behandling av:

Plast i naturen er et stort problem, og det forskes på ulike plast-materialer som kan brytes ned i naturen. Grønt Punkt har utviklet et eget faktaark for Biobasert og bionedbrytbar plast.

Farlig avfall

Det finnes mange ulike typer farlig avfall, men felles for alle er at det må deklareres.

Her kan du laste ned mer informasjon om noen typer farlig avfall du må være oppmerksom på ved bygging og rehabilitering:

Les mer om Farlig avfall og deklarering

Tjenesten leveres av FIAS-Proff