Anleggsjord fra vårt komposteringsanlegg

På vårt anlegg på Torpet ved Tolga produserer vi kompostjord fra avfallsressurser gjennom varmkompostering. Kompostering er en effektiv måte å benytte ressursene i organisk avfall og holder viktige næringsstoffer i omløp.

Komposteringsprosess for anleggsjord

For å produsere anleggsjord blander vi septik og industrislam sammen med flis fra kvernet trevirke og legges opp i ranker. Rankene vendes med jevne mellomrom over en periode på 1,5 år til 2 år. Sluttproduktene er anleggsjord. Jorda inneholder verdifulle næringsstoffer. I tillegg inneholder den naturlige mikroorganismer som gjør godt for både jordsmonn og planter. Anleggsjord er et rimelig alternativ til opparbeidelse av grøntarealer.

Spesifikasjoner for anleggsjord

  • Anleggsjorda siktes til 0-50 mm.
  • Egner seg godt til f.eks. torvtak, skråninger, parkområder og plastring av grøntarealer etter anleggsarbeid.
  • Ikke egnet til dyrking av mat- og forproduksjon.
Anleggsjord fra kompostering - FIAS Proff
Anleggsjorda siktes til 0-50 mm

Produktark anleggsjord

Ta kontakt for priser og datablad.

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff

Vi tilbyr også plenjord.