Innsamling av restavfall, rent papir og plastemballasje fra bedrifter og virksomheter følger i hovedsak de samme ruter som for husholdninger. Avvik kan forekomme der det er avtalt tømming på ekstraruter.

Ruteplaner for 2020 kan lastes ned her:
Bølgepapp
Kartong
Makulering

Legg merke til at innsamling av bølgepapp og kartong kun gjelder frem til august 2020. Nye ruter innføres i forbindelse med ny renovasjonsordning i september 2020.

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff