Bedriftsruter 2024

Innsamling av restavfall, matavfall, papp og papir og glass- og metallemballasje i dunk fra bedrifter og virksomheter følger i hovedsak de samme ruter som for husholdninger.

Avvik kan forekomme der det er avtalt tømming på ekstraruter, eller for kunder med container som ikke kan tømmes på to-kammerbil.

Ruteplan Papp og papir for næringskunder

Ruteplan Restavfall for næringskunder

For å betjene næringskunder som har behov for hyppigere tømming, kjøres egne ruter for restavfall hver uke, og for papp og papir hver 14.dag. Makulatur tømmes etter avtale. Ta kontakt med FIAS for mer informasjon.

 

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff