Innsamling av restavfall, rent papir og plastemballasje fra bedrifter og virksomheter følger i hovedsak de samme ruter som for husholdninger. Avvik kan forekomme der det er avtalt tømming på ekstraruter.

Øvrige ruteplaner for 2019 kan lastes ned her:
Bølgepapp
Kartong
Makulering

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff