Grå dunk – restavfall

Dunken med grått lokk er til restavfall. Det er det som blir igjen når alt som kan gjenvinnes er sortert ut.

Hvordan sorterer jeg?

Bleier og bind er restavfall, det samme er hundeposer og kattesand. Q-tips, våtservietter, tamponger og snus er også eksempler på restavfall, og som absolutt ikke skal kastes i do!

Støvsugerposer er restavfall, og ødelagte gjenstander som ikke er emballasje, f.eks. CD/ DVD-plater, kulepenner og barberhøvler. Ikke rengjort emballasje, eller emballasje som består av flere ulike materialer er også restavfall. F.eks.  pillebrett, Pringles-boks og enkelte kaffe- og potetgullposer.

Klær, tekstiler og sko som er rene og tørre leveres til gjenbruk og gjenvinning i egne containere på gjenvinningsstasjonene. Men dyner, puter, fillete sko og skitne klær er fortsatt restavfall.

Farlig avfall: Det er svært viktig at farlig avfall og elektrisk avfall ikke kastes i restavfallet, men leveres til gjenvinningsstasjon, ev. tilbake til forhandler. Les mer om farlig avfall.

Hvis du er usikker på hva du skal gjøre med et konkret produkt, så får du informasjon om hvordan det skal sorteres og kastes, på sortere.no .

Tømming av restavfall

Restavfall legges i dunken med grått lokk. Dunken må ikke overfylles slik at lokket ikke kan lukkes. Har du FIAS-sekker til overs kan de settes fram til henting sammen med dunken.

Hvor ofte tømmes restavfallsdunken?

Dunken med restavfall settes frem til tømming hver 4. uke. Her finner du tømmedatoer for din eiendom.

Hva skjer med restavfallet?

Restavfall sendes i dag etter avtale med Norsk Gjenvinning til forbrenning i fjernvarmeanlegget i Åmotfors Energi AB i Sverige, og gjenvinnes til energi og varme. Behandlingskostnadene for dette utgjør en stor del av FIAS sine kostnader, og reduseres hvis mengden går ned. Kjøp av slik behandling legges ut på anbud, iht. regler for offentlig anskaffelse.