Blå dunk – papp og papir

Dunken med blått lokk er til alle typer papp og papir.

Hvordan sortere riktig?

I dunken kan du legge både aviser, reklame, kontorpapir, melk- og juicekartonger, pizzaesker og bølgepapp. Husk å skylle bort melk- og matrester, så vi unngår vond lukt. Plastkorken kan sitte på kartongene, eller du kan kaste den sammen med plastemballasjen. Legg papp og papir løst i dunken, ikke bruk pose. Det gjør ikke noe om du tar med konvolutter eller kontorpapir med lasertrykk, det sorteres vekk maskinelt.

Vi oppfordrer også til å lage kartongkubber (skriv på navn og nummer så er du med i Kartonglotteriet) og klem sammen pappesker, så det ikke tar så stor plass i dunken.

Hvor ofte tømmes papp- og papirdunken?

Dunken med blått lokk settes frem til tømming hver 4.uke. Tømmekalender laster du ned her.

Mye papp?

Det er ikke plass til store mengder papp i dunken, så hvis du har kjøpt møbler eller andre store ting, må du ta pappen med til gjenvinningsstasjonen. Hvis du likevel trenger større dunk, kan det avtales med FIAS.

Hva gjør jeg med papirsekkene jeg har til overs?

Hvis du har papirsekker til overs, kan de fortsatt komme til nytte. De kan brukes til oppbevaring, eller du kan levere papir på vanlig måte sammen med dunken for papp og papir. Hvis du vil kaste dem, kan de leveres som papir til gjenvinning i dunken for papp og papir. Det vil ikke bli delt ut nye papirsekker fra FIAS.

Hva skjer med papp og papir?

Innsamling skjer med to-kammer bil, så avfallet holdes adskilt fra matavfallet som hentes samtidig. Papp og papir er en råvare på verdensmarkedet, og etter sortering selges de ulike papirtypene til ulike anlegg for gjenvinning. Rent papir sendes i dag til Norske Skogindustrier på Skogn, der det inngår i produksjon av avispapir. Bølgepapp sendes til Ranheim Paper & Board, og gjenvinnes til ny bølgepapp. Kartong gjenvinnes til nye papirprodukter hos Fiskeby Board i Sverige.

Kartonglotteriet fortsetter: Hvert år trekker Grønt Punkt ut flere heldige vinnere av kartonglotteriet over hele landet. Vinn fine premier bare ved noen få, enkle steg!