Enklere for deg – bedre for miljøet

Vi gjør sortering enklere, og henter mer hos deg. Med ny ordning har du nå tilgang til fire dunker hjemme – til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Flere poser til matavfall og plastemballasje får du gratis på gjenv.stasjonene, på kommunens betjente servicetorg eller i utvalgte butikker.

Tømming av dunker

Dunken trilles frem til veikanten på tømmedag, og skal plasseres maks 3 meter fra veien. Digital tømmekalender viser når dunken tømmes. Last ned tømmekalender.

Informasjon om riktig sortering og bruk av dunkene finner du her.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Kundeservice. Vi kan fortsatt ta imot melding om endringer og samarbeid, og vi utfører bytte og endringer fortløpende.

For deg som bor på Røros – ta kontakt med Røros kommune om du har spørsmål om dunker.

Dunkstørrelser

Kommunene tilbyr i dag tre typer abonnement, standard, mini og maksi. Dunkstørrelsene tilpasses ditt abonnement. Hvis du ønsker å endre ditt abonnement tar du kontakt med kommunen du bor i.

 • Standardabonnement:
  • Restavfall: 240 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter
 • Miniabonnement:
  • Restavfall: 140 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter
 • Maksi-abonnement:
  • Restavfall: 360 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 lite

Ved oppstart fikk alle abonnenter utdelt sekker til plastemballasje og poser til matavfall. Når du trenger flere sekker og poser kan du hente det gratis på våre gjenvinningsstasjoner, kommunenes betjente servicetorg og på utvalgte butikker.

Der det er mange som setter dunken frem til samme standplass, kan dere avtale samarbeid. Da får dere større dunker, tilpasset antall og type abonnement.
Her kan du lese mer om dunkstørrelser og muligheten for å dele dunker med flere. 

Hvor ofte vil dunkene tømmes?

 • Matavfall – hver 14.dag
 • Restavfall – hver 4.uke
 • Papp og papir – hver 4.uke
 • Plastemballasje (i sekk) – hver 4.uke
 • Glass- og metallemballasje – hver 12.uke

Tømmeplan for din eiendom kan du skrive ut og henge opp, eller du kan laste ned app’en Min Renovasjon og få varsel dagen før tømming på din mobiltelefon.

For å være sikker på at dunken tømmes må du sette den ut før kl.07 på tømmedagen.

Hvor skal du ha dunkene?

Du kan plassere dunkene hvor du vil på din eiendom, men på tømmedag må dunken(e) som skal tømmes stå maks 3 meter fra veikanten før kl.07, med håndtaket mot veien. FIAS oppfordrer til å ha dunkene ved huset eller garasjen til daglig, og trille frem til veien dunkene som skal tømmes før kl.07 på tømmedag. Slik unngår vi at dunkene blir for dominerende i gatebildet. Har du lang gårdsvei kan du plassere dunkene i nærheten av veien, Da blir det kortere avstand å trille frem dunken for tømming, og du kan ta med avfallet i en pose og legge det oppi dunken når du passerer.

Det finnes løsninger for å hekte dunken på bilens hengerfeste, f.eks. «Binroller». Dette er kun til bruk på privat vei/egen oppkjørsel.

Noen ønsker å lage et skur til dunkene. Hvis det skal plasseres ved veien, må du sjekke hvilke krav vei-eier stiller, og unngå løsninger som skaper trafikkfarlige situasjoner. Husk også at dunkene må plasseres med håndtaket frem på hentedag, uten hindringer for renovatøren, også hvis de er plassert i et skur eller stativ.

Hvis du vil lage skur eller kjøpe stativ til dunkene, har vi laget en oversikt som viser størrelse på dunkene: pdf med størrelser på dunker og regler om plassering av bygget.

Hvorfor har vi endret avfallsordningen?

Dette er en endring for framtida. Vi jobber for å redusere mengden avfall, og for å utnytte ressursene i avfallet mest mulig. Avfall er ikke søppel som bare kastes, men materialer som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Når vi som bor i Fjellregionen kildesorterer mer og bedre, sikrer vi at ressursene forblir en del av kretsløpet, og kan brukes igjen av oss og våre etterkommere.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.