Enklere for deg – bedre for miljøet

Vi gjør sortering enklere, og henter mer hos deg. Neste sommer får du fire dunker – til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Du skal fortsatt sortere plastemballasje i den gjennomsiktige sekken.

Dunkstørrelser

Vi tilbyr i dag to typer abonnement, mini og standard.  Hvis du ikke ber om noe annet, vil du få utlevert de dunkene som hører til det renovasjonsabonnementet du har i dag:

 • Standardabonnement:
  • Restavfall: 240 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter
 • Miniabonnement:
  • Restavfall: 140 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter

For deg som har to abonnement på samme eiendom, f.eks. leietaker eller kårbolig, vil FIAS utplassere fire dunker, med mindre du ber om noe annet:

  • Restavfall: 240 eller 360 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 240 liter
  • Glass- og metallemballasje: 240 liter

Utlevering av dunker starter i mai, og tas i bruk når nye ruter starter i september 2020.

Hvor ofte tømmes dunken?

 • Matavfall – hver 14.dag
 • Restavfall – hver 4.uke
 • Papp og papir – hver 4.uke
 • Plastemballasje (i sekk) – hver 4.uke
 • Glass- og metallemballasje – hver 12.uke

Hvor stor restavfallsdunk trenger du?

Med matavfallet i egen dunk, vil du få mindre restavfall. Kanskje du vil endre til mini-abonnement? Hvis du vil endre abonnementet, tar du kontakt med kommunen din.

Hvis allerede har 140-liters dunk til restavfall, og ønsker å beholde den, må du kontakte kommunen og endre til mini-abonnement fra 1.9.2020.

Hvor skal du ha dunkene?

På hentedag må dunken stå maks tre meter fra veikanten, med håndtaket mot veien.

For deg som har lang gårdsvei, kan det bli langt å trille frem dunken før tømmedag. Da kan du velge å ha dunkene fast plassert nærmere veien. Da blir det kortere avstand å trille frem dunken før tømming, og du kan ta med avfallet i en pose når du passerer.

Noen ønsker å lage et skur til dunkene. Hvis det skal plasseres ved veien, må du sjekke hvilke krav vei-eier stiller, og unngå løsninger som skaper trafikkfarlige situasjoner. Husk også at dunkene må plasseres med håndtaket frem på hentedag, uten hindringer for renovatøren, også hvis de er plassert i et skur eller stativ.

Hvis du vil lage skur eller kjøpe stativ til dunkene, har vi laget en oversikt som viser størrelse på dunkene: pdf med detaljer om dunkstørrelser og plassering av bygget.

Hva med å ta en prat med naboen?

Hvis du og naboen setter avfallet på samme sted i dag, kan det bli fullt når dere får fire dunker hver. Kanskje dere kan samarbeide og dele en eller flere dunker? Hvis dere vil dele, ta kontakt med oss for å avtale dunkstørrelser og plassering. Da er det fint om dere blir enige om hvem som kan være kontaktperson for FIAS. Det kan f.eks. være leder i sameie, veilag etc.

Hvorfor endres avfallsordningen?

Dette er en endring for framtida. Vi jobber for å redusere mengden avfall, og for å utnytte ressursene i avfallet. Avfall er ikke søppel som bare kastes, men materialer som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Når vi som bor i Fjellregionen kildesorterer mer og bedre, sikrer vi at ressursene forblir en del av kretsløpet, og kan brukes igjen av oss og våre etterkommere.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.