I løpet av høsten 2020 skal FIAS innføre kildesortering og innsamling av matavfall fra husholdningene i Fjellregionen. I den forbindelse vil det også bli innført henteordning for glass- og metallemballasje, og alle abonnenter vil få fire dunker til avfallet, i stedet for dagens restavfall- og papirsekker.

Det planlegges med fire dunker pr. abonnement; for restavfall, matavfall, papp og papir og glass- og metallemballasje. Standardløsningen vil være dagens svarte/mørk grå dunker på 140 liter, med lokk i ulike farger for de ulike avfallstypene. Det vil bli mulig for flere abonnenter å dele dunk, slik at antall dunker reduseres der det er mange dunker på samme sted. Det vil også bli mulig å bestille større dunk, for de som deler dunk eller som har mye avfall.

Informasjon om ny ordning vil bli gitt løpende, bla. i FIAS-posten og her på nettsidene våre.

Inntil videre trenger du å vite følgende:

Ikke kjøpt hardhaus-stativ

Hvis du vurderer å kjøpe et Hardhaus-stativ for å beskytte sekken mot fugler og andre dyr, kan du heller vente til du får dunk neste år.

Ikke bygg skur eller avfallsstativ nå

Hvis du planlegger å bygge deg et skur eller stativ for sekker og ev. dunk, bør du vente til FIAS har vedtatt hvilke dunker som skal benyttes, og hvor store dunker du trenger, slik at du ikke risikerer å bygge et skur som blir for lite. FIAS vil også utarbeide nye retningslinjer for plassering av dunk, og for utforming av skur/boder.

Fortsatt kildesortering av plast

Blank, perforerte sekk for plastemballasje

Mange har hørt snakk om at plast skal tilbake i restavfallet, og at restavfallet skal sendes til maskinell ettersortering i Trondheim. Dette prosjektet er imidlertid forsinket, og ettersorteringsanlegget vil tidligst stå klart i 2022. Det betyr at dagens ordning med kildesortering av plastemballasje fortsetter inntil videre. Plasten leveres i de gjennomsiktige, perforerte sekkene slik som i dag.

Ta kontakt

Har du spørsmål om den nye ordningen, eller lurer på noe i forbindelse med din eiendom, ta kontakt med FIAS på firmapost@fias.no.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Hvorfor endrer vi avfallsordningen?

Bakgrunnen for den nye ordningen FIAS nå planlegger, er høyere krav til kildesortering og gjenvinning av avfall. Kildesortering av mat er en forutsetning for å nå nye, ambisiøse mål for gjenvinning, og erfaring viser at det kildesorteres mer der sortert avfall hentes hjemme hos abonnenten.

I 2018 ble 44,1% av avfallet fra husholdninger og hytter i Fjellregionen levert til materialgjenvinning. Med nye krav fra EU og ny stortingsmelding om avfall i 2016/17, er det et mål at 65% av avfallet skal materialgjenvinnes innen 2035. Les mer om dette i kommunedelplanen for avfall og miljø i Fjellregionen.

Å ha søppeldunk i stedet for sekk til avfallet har lenge vært et ønske fra mange abonnenter, og vil bidra til å redusere belastningen på våre renovatører, som løfter flere tonn daglig på dagens innsamlingsruter for sekker. Med kildesortering av plast har vi erfart at sekkene blir stadig tyngre, og ingen abonnenter blir fornøyd hvis vi lar tunge sekker stå igjen. Innføring av dunk vil også gi Fjellregionen en renovasjonsordning som er lik de fleste andre kommuner i Norge.