Enklere for deg – bedre for miljøet

Vi gjør sortering enklere, og henter mer hos deg. I løpet av sommeren fikk du fire dunker hjemme – til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Du fikk også grønne spesialposer til matavfall og sekker til plastemballasje.

Tømming av dunker

Tømmeplan for 2.halvår er oppdatert med tømmedatoer for de nye rutene som startet i september. Last ned ny tømmekalender.

Informasjon om riktig sortering og bruk av dunkene finner du her. FIAS-posten kom også med denne informasjonen i august.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Kundeservice. Vi kan fortsatt ta imot melding om endringer og samarbeid, og vi utfører bytte og endringer fortløpende.

For deg som bor på Røros – ta kontakt med Røros kommune om du har spørsmål om dunker.

Dunkstørrelser

Kommunene tilbyr i dag to typer abonnement, mini og standard. Du har fått utlevert de dunkstørrelsene som hører til det renovasjonsabonnementet du har i dag. Hvis du ønsker å endre ditt abonnement tar du kontakt med kommunen du bor i.

 • Standardabonnement:
  • Restavfall: 240 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter
 • Miniabonnement:
  • Restavfall: 140 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter

Alle abonnenter får utdelt en rull med 10 sekker til plastemballasje. Hvis du har standardabonnement får du tre ruller à 50 poser til matavfall. Har du mini-abonnement får du to ruller med poser til matavfall. Når du går tom, kan du hente flere plastsekker og matavfallsposer gratis på våre gjenvinningsstasjoner og kommunens servicetorg.

For deg som har to abonnement på samme eiendom, f.eks. leietaker eller kårbolig har vi utplassert:

  • Restavfall: 240 eller 360 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 240 liter
  • Glass- og metallemballasje: 240 liter

Her kan du lese mer om dunkstørrelser og muligheten for å dele dunker med flere. 

Hvor ofte vil dunkene tømmes?

 • Matavfall – hver 14.dag
 • Restavfall – hver 4.uke
 • Papp og papir – hver 4.uke
 • Plastemballasje (i sekk) – hver 4.uke
 • Glass- og metallemballasje – hver 12.uke

Tømmeplan for din eiendom kan du skrive ut og henge opp, eller du kan laste ned app’en Min Renovasjon og få varsel dagen før tømming på din mobiltelefon.

For å være sikker på at dunken tømmes må du sette den ut før kl.07 på tømmedagen.

Hvor skal du ha dunkene?

Du kan plassere dunkene hvor du vil på din eiendom, men på tømmedag må dunken(e) som skal tømmes stå maks 3 meter fra veikanten før kl.07, med håndtaket mot veien. FIAS oppfordrer til å ha dunkene ved huset eller garasjen til daglig, og trille frem til veien dunkene som skal tømmes før kl.07 på tømmedag. Slik unngår vi at dunkene blir for dominerende i gatebildet. Har du lang gårdsvei kan du plassere dunkene i nærheten av veien, Da blir det kortere avstand å trille frem dunken for tømming, og du kan ta med avfallet i en pose og legge det oppi dunken når du passerer.

Noen ønsker å lage et skur til dunkene. Hvis det skal plasseres ved veien, må du sjekke hvilke krav vei-eier stiller, og unngå løsninger som skaper trafikkfarlige situasjoner. Husk også at dunkene må plasseres med håndtaket frem på hentedag, uten hindringer for renovatøren, også hvis de er plassert i et skur eller stativ.

Hvis du vil lage skur eller kjøpe stativ til dunkene, har vi laget en oversikt som viser størrelse på dunkene: pdf med størrelser på dunker og regler om plassering av bygget.

Hvorfor har vi endret avfallsordningen?

Dette er en endring for framtida. Vi jobber for å redusere mengden avfall, og for å utnytte ressursene i avfallet mest mulig. Avfall er ikke søppel som bare kastes, men materialer som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Når vi som bor i Fjellregionen kildesorterer mer og bedre, sikrer vi at ressursene forblir en del av kretsløpet, og kan brukes igjen av oss og våre etterkommere.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.