Kommunedelplan for avfall og miljø

4. februar 2019

Kommunedelplan for avfall og miljø er oppdatert etter offentlig høring, og er oversendt kommunene for endelig vedtak i kommunestyret.

Du kan lese hele dokumentet her: