Korona-tiltak i FIAS

8. desember 2021

Innsamling av husholdningsavfall er definert som en samfunnskritisk funksjon. FIAS vurderer situasjonen løpende, og iverksetter tiltak som anses som nødvendig for å sikre viktige funksjoner.

På kort sikt er det få konsekvenser for daglig drift i FIAS. Innsamling av avfall gjennomføres som planlagt, og gjenvinningsstasjoner holder åpent som normalt, med unntak av bruktbutikkene.

For å redusere risiko for smitte har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Bruktbutikkene (på Røros og Tynset gjenvinningsstasjon) holder stengt, og vi tar ikke inn varer til butikkene.
  • Kunder på gjenvinningstasjoner og Eid betjenes utendørs, og øvrig kontakt med publikum skjer på telefon eller e-post/digitale kanaler.
  • Våre lokaler er kun tilgjengelig for ansatte.
  • Avfallstaxi for privatpersoner er innstilt inntil videre.
  • Reise- og møtevirksomhet begrenses for å redusere risiko for smitte, og kontoransatte i FIAS benytter hjemmekontor så langt det er mulig.

Dersom sykdom medfører omfattende fravær, vil vi prioritere arbeidsoppgaver ut fra de beredskapsplaner som finnes i FIAS. Det innebærer at innsamling, omlasting og uttransport av restavfall vil bli prioritert. Gjenvinningsstasjoner kan bli stengt som følge av manglende bemanning, og det kan bli noe lenger responstid på henvendelser.

Bakgrunn for tiltakene er nye tiltak fra regjeringen. Les mer på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.