Nye poser med nasjonal merkeordning

19. august 2021

Vi har nå begynt å kjøre ut en ny type matavfallsposer og sekker til plastemballasje til kommuner og gjenvinningsstasjoner.

Neste gang du henter poser på servicetorget hos kommunen eller på butikken kan det derfor hende posene er litt annerledes enn før.

De nye sekkene er merket med det nye, nasjonale merket for mat- og plastemballasje. Det er et merke som du også vil se igjen på all plastemballasje på produkter i butikken etterhvert. Ny nasjonal merkeordning ble tatt i bruk i 2020 og hele Skandinavia skal etterhvert få de samme merkene. Da blir det mye enklere for alle å vite hva som skal sorteres hvor.

De nye matavfallsposene er laget av bioplast, og er 100% nedbrytbar. Det betyr at det blir lettere å håndtere dem for biogassanlegget Ecopro, som mottar alt matavfallet. For å unngå at matavfallsposene brukes til andre ting enn matavfall, er det ikke lenger hank, men fire knyteører. Knyt posen godt igjen for å unngå søl.

De nye posene og sekkene har mange logoer i tillegg til FIAS. Det er fordi de er kjøpt inn via innkjøpssamarbeidet mellom avfallsselskapene i Midt-Norge, SeSammen. Et slikt samarbeid har gjort at vi får posene til lavere pris, samt at vi kunne velge en leverandør av nebrytbare poser som allerede er testet av andre avfallsselskap. De nye matavfallsposene er produsert hos emballasjeprodusenten Naturabiomat.