Skip to main content

Vil du rydde avfall på avveie?

Nå er det sesong for ryddeaksjoner. Ved å rydde forsøpling er du med på en felles dugnad for å ta vare på naturen vår. På portalen ryddenorge.no kan du se alle ryddeaksjoner som foregår i Norge og kanskje blir du inspirert til å bidra?

8. mai 2024
Vi håper mange vil bli med og rydde avfall på avveie i naturen rundt oss. Hvert år havner tusenvis av kilo med avfall på avveie i naturen, og mye av det ender til slutt i vassdrag og innsjøer. Du kan rydde slikt avfall og levere det gratis til oss, så sant du leverer etter våre retningslinjer.

FIAS er med i Hold Midt Norge Rent-samarbeidet. Miljødirektoratet gir Hold Midt-Norge Rent tilskudd til behandling av slikt avfall. Vi inviterer deg derfor til å bli med og rydde i naturen.

Slik rydder du avfall på avveie og leverer det gratis på en gjenvinningsstasjon:

  1. Registrer hvor du skal rydde på ryddenorge.no. Vil du bli med på en allerede planlagt ryddeaksjon kan du å kontakte de som står som arrangør.Skal du rydde avfall, hent først hansker og sekker på en gjenvinningsstasjon
  2. Hent gratis sekker og hansker på en av våre gjenvinningsstasjoner. Trenger dere mange, si gjerne i fra på forhånd så sørger vi for at det er nok til dere når dere kommer og henter.
  3. Lever avfallet gratis på gjenvinningsstasjonen i åpningstida ved å vise til hvilken ryddeaksjon på ryddenorge.no det er fra.
  4. Registrer mengdene på ryddeaksjonen deres på ryddenorge.no.

For å hindre enda mer forsøpling, er det viktig at avfallet dere samler inn leveres til en gjenvinningsstasjon, og ikke settes igjen på et returpunkt eller andre steder. Blir det veldig mye avfall kan dere kontakte oss for å avtale en henteordning.

Bli med å gjør en innsats for naturen og nærmiljøet ditt 🙂