Sorteringsmerker

9. desember 2020

Mange spør oss om vi har sorteringsmerker som kan brukes til å merke avfallsdunker. Det har vi! Vi har lagt ut merkene for de vanligste typene avfall, slik at du selv kan skrive ut og merke der hvor sortering foregår hjemme eller på arbeidsplassen din.

I 2020 kom nasjonal merkeordning og vi var en av de første som tok den i bruk med riktige farger på lokkene på dunkene våre. Nå er merkeordningen i ferd med å bli tatt i bruk over hele landet og jo flere som bruker merkene, jo mer kjente blir de. Derfor deler vi de vanligste typene slik at du selv kan skrive ut og henge opp disse hjemme, på skolen eller på arbeidsplassen din.

Den nasjonale merkeordningen innholder merker for alle typer avfall. Vi har lagt ut de vanligste typene, hvis du ønsker merker for andre typer avfall kan du sende oss en henvendelse.

Her kan du laste ned de fem vanligste avfallsmerkene; matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje, restavfall og plastemballasje (pdf-fil) eller du kan laste ned og printe ut et og et merke under her (jpg-filer):

Matavfall - nasjonal merkeordning