De yngste plukker søppel og lærer om kildesortering og gjenvinning med stor iver, undring og glede. De eldre elevene følger med i mediene og kan mye om global oppvarming, plast i havet og klimaflyktninger. Mange har et sterkt engasjement for miljøet, men er usikre på hva de kan gjøre, og om det vil bety noe.

Vi kommer på besøk og forteller om avfallsystemet i Norge og gir ideer til konkrete handlinger som kan hjelpe. Kildesortering og å skape mindre avfall er to konkrete ting vi alle kan legge innsats i.

Ta kontakt hvis dere ønsker samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk med et opplegg i klasserommet eller tar i mot besøk på gjenvinningsstasjonen utenom åpningstid.

FIAS skolebesøk