Takk for all den positive responsen

8. februar 2020

Når det til høsten blir omfattende endringer i renovasjonsordningen i Fjellregionen, er det antagelig den største endringen på 20 år når det betyr endring i kjøkkenbenker og oppkjørsler i hele regionen.

Vi har kalt det en endring for fremtiden. Det handler om mer og enklere kildesortering , mindre restavfall og bedre utnyttelse av ressursene i avfallet.

Endringen er i tråd med nasjonale målsettinger for å redusere klimagassutslipp, og i kommunedelplan for avfall i miljø (avfallsplanen) som ble vedtatt i 10 kommunestyrer i 2019.

Endringen gjennomføres iht. rammene i den kommunale renovasjonsforskriften, som bla. sier hvem som skal betale renovasjonsgebyr og hvilke veier FIAS skal kjøre for å samle inn avfall.

Det er bestemt at forskriften skal revideres, og FIAS ser frem til frisk debatt og stort engasjement når vi sammen med kommunene går i gang med det arbeidet.

Vi vil takke for all den positive responsen vi har fått så langt i arbeidet med ny renovasjonsordning, og ikke minst den viljen vi ser til å finne gode og praktiske løsninger, løsninger som fungerer både for våre renovatører og for deg som innbygger.

Responsen har vært over all forventning, og vi jobber nå fortløpende med å avklare dunkplassering, og å svare alle som har gitt oss beskjed om avtalt samarbeid med naboen.

Jan Otto Saur, daglig leder