Mobil gjenvinningsstasjon 2024

I løpet av sommerhalvåret tilbyr vi mobil gjenvinningsstasjon til Kvikne, Sømådalen, Tufsingdalen og Elgå slik at det blir kortere vei å kjøre avfallet for hytter og husholdninger der.

Dato og tid for mobile gjenvinningsstasjoner 2024

 • Kvikne
  • Mandagene 13/5, 24/6, 29/7, 26/8 og 23/9 kl. 14-18
 • Sømådalen
  • Lørdagene 8/6 og 24/8 kl. 9-11.30
 • Tufsingdalen
  • Lørdagene 22/6 og 31/8 kl. 9-11.30
 • Elgå
  • Lørdag 8/6 kl. 14.30-17

Den mobile gjenvinningsstasjonen består av en bil med kran og ekstra containere, og kan ta imot alle typer sortert avfall.

Begrensninger:
 • Større mengder farlig avfall må leveres direkte til en gjenvinningsstasjon pga. regler og transportkapasitet.
 • Isolerglassvinduer produsert mellom 1965-1990 må leveres på en gjenvinningsstasjon.
 • Større mengder (mer enn 3 kubikk/m3) må avtales på forhånd.