Hva med å ta en prat med naboen?

10. januar 2020

I løpet av sommeren får din husstand utdelt fire dunker. Hvis du og naboen setter avfallet på samme sted, kan det bli mye med fire dunker hver. Kan dere dele dunker? .

Fire dunker og plastsekk

Gi oss beskjed så snart som mulig hvis dere ønsker å dele dunk.

Les mer om den nye ordningen, størrelser på dunker og alternativer som kan passe for dere.

Hvorfor endrer vi avfallsordningen?

Bakgrunnen for den nye ordningen FIAS er høyere krav til kildesortering og gjenvinning av avfall. Kildesortering av mat er en forutsetning for å nå nye, ambisiøse mål for gjenvinning, og erfaring viser at det kildesorteres mer der sortert avfall hentes hjemme hos abonnenten.

I 2018 ble 44,1% av avfallet fra husholdninger og hytter i Fjellregionen levert til materialgjenvinning. Med nye krav fra EU og ny stortingsmelding om avfall i 2016/17, er det et mål at 65% av avfallet skal materialgjenvinnes innen 2025. Les mer om dette i kommunedelplanen for avfall og miljø i Fjellregionen.

Å ha søppeldunk i stedet for sekk til avfallet har lenge vært et ønske fra mange abonnenter, og vil bidra til å redusere belastningen på våre renovatører, som løfter flere tonn daglig på dagens innsamlingsruter for sekker. Med kildesortering av plast har vi erfart at sekkene blir stadig tyngre, og ingen abonnenter blir fornøyd hvis vi lar tunge sekker stå igjen. Innføring av dunk vil også gi Fjellregionen en renovasjonsordning som er lik de fleste andre kommuner i Norge.

Ta kontakt

Har du spørsmål om den nye ordningen, eller lurer på noe i forbindelse med din eiendom, ta kontakt med FIAS på firmapost@fias.no.