Et returpunkt er et ubetjent avfallsmottak der du kan levere følgende typer sortert avfall:

  • Kartong og papir
  • Bølgepapp
  • Glass- og metallemballasje

Enkelte returpunkter har også container for restavfall, men de er kun for hytteavfall.

Returpunktene finansieres over renovasjonsgebyret, og kan derfor ikke benyttes av bedrifter og andre virksomheter som ikke betaler kommunalt renovasjonsgebyr.

Kart over returpunkter