Grønn dunk – matavfall

Hvordan sorterer jeg?

Matavfall legger du i egne matavfallsposer, som knytes med to knuter, før de legges i egen dunk for matavfall, den med grønt lokk.

De grønne matavfallsposene ble delt ut sammen med dunken, og når du trenger flere, får du gratis på kommunens servicetorg eller på gjenvinningsstasjonene.

Hvor ofte tømmes matavfallsdunken?

Matavfallsdunken settes frem for tømming på rute 2. hver uke.
Tømmekalender laster du ned her.

Kurv til matavfallet

På gjenvinningsstasjonene kan du kjøpe kurver (70 kr) som passer til de grønne posene du har fått utdelt til matavfallet.  Fine å sette matavfallsposen oppi for å samle opp matavfallet inne på kjøkkenet. Før du putter posen i matavfallsdunken knyter du posen med to knuter.

matavfallskurv

Hva sorteres som matavfall?

Matavfall, som også kalles våtorganisk avfall er avfall som er organisk nedbrytbart. Det kan være skrell, skrotter, grut, eggeskall, bein, nøtteskall og rekeskall. Kaffegrut, kaffefilter, teposer og tørkepapir som har vært brukt til å tørke opp matsøl skal også med.

Hva skal IKKE i matavfallet?

Bleier, hundeposer, kattesand og jord skal ikke kastes sammen med matavfallet. Unngå også teposer av nylon, komposterbare plastposer, sigarettsneiper og snus. Avskårne blomster skal ikke kastes sammen med matavfallet, de kan inneholde sprøytemidler som forurenser kompostjorda. Greiner og kvister skal heller ikke kastes i matavfallet, de er for harde, og bruker for lang til før de brytes ned.

Matavfall må leveres uten emballasje

Emballasje av plast, glass og metall vil forurense bioresten/komposten, og skape problemer for gjenvinningsanlegget.

Hva skjer med matavfallet?

Matavfall samles inn med to-kammer biler, og holdes adskilt fra annet avfall ved omlasting på FIAS sitt anlegg på Eid i Tolga kommune, før det kjøres til sluttbehandling. Matavfallet sendes til et biogassanlegg hvor det blir til drivstoff for busser og andre kjøretøy. Matavfall behandles i lukkede råtne-tanker uten tilgang til luft. Da dannes metan, en kraftig klimagass, som etter rensing kan benyttes som drivstoff. Når slik biogass erstatter fossilt drivstoff, reduseres utslipp av klimagasser. Når metangassen er tatt ut, får vi en biorest som kan brukes som gjødsel. Slik gjenvinner vi næringsstoffene i matavfallet. Et av stoffene som er viktig å utnytte, er fosfor. Et grunnstoff som naturen er helt avhengig av, og som det kan bli knapphet på i verdensmarkedet.

21. juli 2020

Turkis dunk – emballasje av glass og metall

Hvordan sorterer jeg riktig?

Sortert glass- og metallemballasje legges løst i dunken. Ikke bruk pose. Som før er det viktig å skylle emballasje, for å unngå vond lukt. Bruk kaldt vann, eller bruk resten av oppvaskvannet du likevel skal tømme ut. Bruker du varmt vann kan det være at du bruker mer energi på rengjøring enn det vi sparer ved å gjenvinne emballasjen.

Hva skal i dunken?

Dunken med turkis lokk skal kun brukes til glass- og metallemballasje fra mat og drikke. Og her er ordet «emballasje» viktig å legg e merke til. Det betyr at du ikke skal kaste drikkeglass, krystall, ildfaste former, keramikk, speil eller vindusglass i denne dunken. Det er materialer med et helt annet smeltepunkt enn glassemballasje, og selv en liten bit kan ødelegge et helt lastebillass med riktig sortert avfall.

Hvor ofte tømmes dunken?

Dunken med glass- og metallemballasje settes frem til tømming hver 12. uke, dvs. fire ganger pr. år. Her finner du tømmedatoer for din eiendom.

Hva skjer med glass- og metallemballasjen?

FIAS bruker egen bil til innsamlingen, og avfallet holdes adskilt fra annet avfall både ved innsamling, mellomlagring på Eid og omlasting for transport videre. Vi sender det til gjenvinning hos Sirkel i Fredrikstad. Sortering av glass fra metall gjøres maskinelt der. De skiller ut magnetisk og ikke-magnetisk metall, og farget og blankt glass. For at sorteringen skal fungere best mulig, bør det ikke være for små glassbiter. Du bør derfor unngå å knuse glasset når du legger det i dunken.

21. juli 2020

Grå dunk – restavfall

Hvordan sorterer jeg?

Bleier og bind er restavfall, det samme er hundeposer og kattesand. Q-tips, våtservietter, tamponger og snus er også eksempler på restavfall, og som absolutt ikke skal kastes i do!

Støvsugerposer er restavfall, og ødelagte gjenstander som ikke er emballasje, f.eks. CD/ DVD-plater, kulepenner og barberhøvler. Ikke rengjort emballasje, eller emballasje som består av flere ulike materialer er også restavfall. F.eks.  pillebrett, Pringles-boks og enkelte kaffe- og potetgullposer.

Klær, tekstiler og sko som er rene og tørre leveres til gjenbruk og gjenvinning i egne containere på gjenvinningsstasjonene. Men dyner, puter, fillete sko og skitne klær er fortsatt restavfall.

Hvis du er usikker på hva du skal gjøre med et konkret produkt, så kan du skrive inn hva du skal kaste på sortere.no, så får du informasjon om hvordan det skal sorteres og kastes.

Tømming av restavfall

Restavfall legges i dunken med grått lokk. Dunken må ikke overfylles slik at lokket ikke kan lukkes. Har du FIAS-sekker til overs kan de settes fram til henting sammen med dunken.

Hvor ofte tømmes restavfallsdunken?

Dunken med restavfall settes frem til tømming hver 4. uke. Her finner du tømmedatoer for din eiendom.

Hva skjer med restavfallet?

Restavfall sendes i dag til forbrenning i fjernvarmeanlegg i Trondheim eller Sverige, og gjenvinnes til energi og varme. Behandlingskostnadene for dette utgjør en stor del av FIAS sine kostnader, og reduseres hvis mengden går ned. Kjøp av slik behandling legges ut på anbud, iht. regler for offentlig anskaffelse. Det arbeides med nytt anbud i 2020.

21. juli 2020

Blå dunk – papp og papir

Hvordan sortere riktig?

I dunken kan du legge både aviser, reklame, kontorpapir, melk- og juicekartonger, pizzaesker og bølgepapp. Husk å skylle bort melk- og matrester, så vi unngår vond lukt. Plastkorken kan sitte på kartongene, eller du kan kaste den sammen med plastemballasjen. Legg papp og papir løst i dunken, ikke bruk pose. Det gjør ikke noe om du tar med konvolutter eller kontorpapir med lasertrykk, det sorteres vekk maskinelt.

Vi oppfordrer også til å lage kartongkubber (skriv på navn og nummer så er du med i Kartonglotteriet) og klem sammen pappesker, så det ikke tar så stor plass i dunken.

Hvor ofte tømmes papp- og papirdunken?

Dunken med blått lokk settes frem til tømming hver 4.uke. Tømmekalender laster du ned her.

Mye papp?

Det er ikke plass til store mengder papp i dunken, så hvis du har kjøpt møbler eller andre store ting, må du ta pappen med til gjenvinningsstasjonen. Hvis du likevel trenger større dunk, kan det avtales med FIAS.

Hva gjør jeg med papirsekkene jeg har til overs?

Hvis du har papirsekker til overs, kan de fortsatt komme til nytte. De kan brukes til oppbevaring, eller du kan levere papir på vanlig måte sammen med dunken for papp og papir. Hvis du vil kaste dem, kan de leveres som papir til gjenvinning i dunken for papp og papir. Det vil ikke bli delt ut nye papirsekker fra FIAS.

Hva skjer med papp og papir?

Innsamling skjer med to-kammer bil, så avfallet holdes adskilt fra matavfallet som hentes samtidig. Papp og papir er en råvare på verdensmarkedet, og etter sortering selges de ulike papirtypene til ulike anlegg for gjenvinning. Rent papir sendes i dag til Norske Skogindustrier på Skogn, der det inngår i produksjon av avispapir. Bølgepapp sendes til Ranheim Paper & Board, og gjenvinnes til ny bølgepapp. Kartong gjenvinnes til nye papirprodukter hos Fiskeby Board i Sverige.

21. juli 2020
Renovatør triller dunk frem til bilen for tømming

Sommerjobb i FIAS?

Vi trenger hjelpemannskap på søppelbiler fra juni til august. Det kan også være aktuelt å være med på utkjøring av dunker.

11. mars 2020

Samarbeid om dunker

De fire dunkene er:

  • matavfall
  • glass- og metallemballasje
  • papp og papir
  • restavfall

Det er mulig å dele dunk for en eller flere avfallstyper. Maks størrelse på restavfallsdunken bestemmes av antall og type abonnementer i samarbeidet. Samarbeid påvirker ikke prisen eller tømmefrekvens. Hvis du ønsker å bytte abonnement, må du ta kontakt med din kommune.

Her er beskrivelse av hvilke størrelser vi tilbyr: Last ned beskrivelse av dunkstørrelser for samarbeid (pdf)

Ta en prat med naboen og når dere har blitt enige om å dele er det fint om dere velger én kontaktperson for FIAS. Ved større samarbeid kan det f.eks. være leder i sameie, veilag eller lignende.

Oppdatering mai 2020: Nå er alle dunker bestilt. Endringer i samarbeid eller størrelser på dunker er fortsatt mulig, men blir ikke iverksatt før til høsten.

For deg som bor i Røros kommune – ta kontakt med kommunen om du har spørsmål om dunker.


18. desember 2019
Vinner av gratis ryddecontainer, Thore Andre Østereng fra Alvdal, sammen med Ann Brudevoll og Roark Hokstad fra Sparebank1 Østlandet

Presentasjoner fra landbruksmøte 7.februar

FIAS Proff holdt innlegg på landbruksmøtet på Tynset om Byggeplaner og bærekraft den 7.februar.

Last ned presentasjoner om

8. februar 2019

Hei, verden!

Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!

7. oktober 2018