150.000 delt ut til lokale miljøtiltak i Fjellregionen

15. juni 2022

Hvert år deler vi ut midler fra overskuddet til FIAS Proff via FIAS Proff Miljøfond. I år deler vi ut tilsammen kr 150.000 til sju tiltak.

Av ti søknader som kom inn er det sju tiltak som har fått støtte:

  1. Glomtun SA har en offentlig grillplass på Neby på Tynset. De får kr 25 000 til å sette opp et godt avfallssystem for alle som bruker plassen.
  2. Stor-Elvdal Cross får kr 3 000 til matter og avfallssystem på verkstedet.
  3. Rendalen kommune får kr 50 000 til å gjennomføre en fagdag for grønn omstilling i transport- og entrepenørbransjen i Fjellregionen.
  4. Rendalen kommune får også kr 10 000 til å arrangere ryddedag i kommunen. Tilskuddet går til premiering av to av grendene for deltagelse og innsats.
  5. Livestock og Kalvstock får kr 49 000 til diverse miljøtiltak i forbindelse med festivalen.
  6. Bunåvas venner, Vingelen får kr 3 000 i støtte til markedsføring av loppemarkedet på Bunåva kafé og flerbrukshus.
  7. Alvdal jeger- og fiskeforening søkte om kr 10 000 i støtte til å håndtere avfall etter at de plukket søppel langs Glomma på Alvdal etter vårflommen. FIAS Proff plasserte ut containere på strategiske plasser.

Har du en ide til et miljøtiltak i Fjellregionen? Søk miljøfondet vårt innen 30. april hvert år.